Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2951
Title: NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ ZnO CHẤT LƯỢNG CAO TỪ QUẶNG KẼM BẮC KẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP AMONI
Authors: TRẦN, NGỌC VƯỢNG
Keywords: Hóa Vô Cơ;ZnO;Bắc cạn;Amoni
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Kẽm oxit là một trong những sản phẩm hóa chất quan trọng được sử dụng trong rất nhiều các lĩnh vực như công nghiệp cao su, gốm sứ, thức ăn chăn nuôi, mỹ phẩm, dược phẩm …
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2951
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.