Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2957
Title: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM CỦA Ag KÍCH THƯỚC NANOMET
Authors: NGUYỄN, ĐÌNH ĐẠT
Keywords: Hóa Vô Cơ;Kháng khuẩn;Kháng nấm;Nanomet
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Dung dịch keo bạc nano được điều chế với tiền chất là bạc nitrat, chất bảo vệ là polyvinyl pyroidone (PVP), chất khử là ethyleneglycol có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng. Đây là một phương pháp khá tiện lợi, đơn giản, thời gian phản ứng nhanh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2957
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.