Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ OPC và kiến trúc mạng điểu khiển. Giới thiệu về hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng: mô hình dự phòng, dự phòng nóng cải thiện độ tin cậy, cấp độ dự phòng, dự phòng cải thiện tính sẵn sàng, và cơ chế dự phòng nóng của hệ thống điều khiển và giám sát. Trình bày các bước xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng trên cơ sở công nghệ OPC từ các bước khai báo cấu hình phần cứng, phần mềm đến xây dựng các modun chương trình ứng dụng trên OPC

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Hồ, Tú Bảo; Lương, Chi Mai (2008)

 • Tổng quan về dịch máy, giới thiệu những đặc điểm trong quá trình dịch máy và tình hình dịch máy trong và ngoài nước. Giới thiệu sơ bộ về mô hình dịch máy thống kê. Đi sâu nghiên cứu mô hình dịch máy thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ như: mô hình dịch thống kê dựa trên đơn vị từ, cụm từ, dựa trên cú pháp. Nêu lên các thành phần sử dụng trong hệ dịch thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ. Nghiên cứu và xây dựng tổ hợp các yếu tố ngôn ngữ ở mức từ vựng phù hợp cho hệ dịch thống kê Anh-Việt. Trình bày các mô hình thực nghiệm và kết quả thực nghiệm, hướng phát triển trong tương lai của mô hình dịch máy Anh-Việt dựa trên phương pháp thống kê tích hợp với thông tin ngôn ngữ

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Đinh;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2008)

 • Trình bày khái niệm cơ bản về agent, phân loại agent và phân loại hệ thống agent. Nghiên cứu cách tiếp cận hướng agent trong công nghệ phần mềm, so sánh hướng agent với hướng đối tượng và phần mềm đóng gói, vòng đời phát triển của phần mềm hướng agent. Nghiên cứu phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống đa agent Passi - tập trung phân tích việc xác định các agent, vai trò và các tác vụ, mô tả Ontology, định nghĩa cấu trúc đa agent và cấu trúc của từng agent, mô tả các hành vi trong hệ thống đa agent, mô hình mã chương trình và mô hình triển khai. Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùng dựa trên các mô tả bài toán, mô hình xã hội các agent, mô hình thực thi để cài đặt và triển khai hệ thống đồng thời thử nghiệm và đánh giá các kết quả đạt được,...

 • Thesis


 • Authors: Cao, Lê Mạnh Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Xây dựng cơ chế quản lý chỉ mục nhằm quản lý dữ liệu phân tán và hỗ trợ các peer tìm kiếm và chia sẻ tài nguyên. Nghiên cứu cơ chế lưu đệm (caching) giúp cho việc tìm kiếm và download của các peer được thuận tiện và tối ưu. Đánh giá những hạn chế của các cách tiếp cận dựa trên mô hình tập trung client/server. Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng (MNH) và một số hệ thống V0D dựa trên MNH. Mô tả hệ thống giải pháp PPV0D, đề cập tới cơ chế quản lý chỉ mục cũng như phương thức lưu đệm và tìm kiếm các phân đoạn video. Xây dựng giải thuật lập lịch nhằm kết hợp băng thông từ nhiều peer cung cấp phục vụ cho một yêu cầu streaming và đảm bảo chất lượng dịch vụ (playback quality) cho các client. Tìm hiểu về vấn đề bảo mật, đánh giá và lựa chọn giải pháp bảo mật thích hợp cho hệ thống để đối...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dương (2008)

 • Khái quát về giao tác được sử dụng để biểu diễn một đơn vị lôgic xử lý cơ sở dữ liệu phải được hoàn thành trọn vẹn để đảm bảo tính đúng đắn. Thảo luận vấn đề kiểm soát đồng thời xuất hiện khi nhiều giao tác được đệ trình cùng một lúc có thể gây trở ngại lẫn nhau dẫn đến sinh ra các kết quả sai và vấn đề khôi phục từ các giao tác bị hỏng. Nghiên cứu các kỹ thuật liên quan đến điều khiển trong quá trình truy cập cơ sở dữ liệu, đó là sử dụng khóa cho điều khiển đồng thời, điều khiển đồng thời dựa vào Timestamps Ordering, các kỹ thuật điều khiển đồng thời đa phiên bản, các kỹ thuật điều khiển đồng thời dựa trên tính hợp lệ. Mô tả quản lý giao tác trong SQL thông qua một số chương trình cụ thể như xếp hàng thứ tự, tính nguyên tử, giao tác chỉ đọc và vấn đề dirty read

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tâm Long (2008)

 • Giới thiệu thành phần cơ bản của một hệ thống RFID, chỉ ra nguyên lý hoạt động của công nghệ RFID, giới thiệu chuẩn ISO 14443; trình bày hệ mật dựa trên đường cong Elliptic và những ưu điểm vượt trội phục vụ quá trình xác thực hộ chiếu điện tử ; giới thiệu khái niệm, đặc tả mô hình hộ chiếu điện tử đã được chuẩn hóa quốc tế (chuẩn 9303 của Hiệp hội Tổ chức Hàng không quốc tế ICAO); trình bày mô hình bảo mật hộ chiếu điện tử có tính bảo mật và hiệu năng cao đảm báo chống lại các hình thức tấn công phổ biến đồng thời phân tích và chứng minh tính hiệu quả, mức độ bảo mật mô hình đưa ra