Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2006)

  • Xây dựng tổ chức hội là vấn đề được hội thường xuyên quan tâm trong suốt thời kỳ này, bởi có một ban trị sự mạnh ở Trung ương

  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2006)

  • Việc đào tạo tăng tài là yêu cầu cấp thiết đối với Hội, nhất là trong giai đoạn chấn hưng cần phải có Tăng ni (nhất là tăng ni thanh niên) được học hành căn bản mới truyền bá được giáo pháp của đạo phật trong nhân dân. Nhận thức được vấn đề này tiếp sau khóa Hạ và lớp sơ học tại chùa Quán Sứ trong năm 1935, hội quyết định mở trường Tăng học và trường Ni học

  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đại Đồng (2013)

  • Ở Trung bộ: Phật giáo Cứu quốc Trung bộ dù ở chiên skhu hay vùng tạm chiến, nội thành , bạo động hay bất bạo động họ vẫn tiếp tục đấu tranh. Người thì vào dân quan du kích bảo vệ xóm làng hoặc lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu trên các chiến trường.