Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà (2012)

 • Tìm hiểu một cách cụ thể các quy định về an ninh hàng không dân dụng trong pháp luật quốc tế thể hiện tại các điều ước quốc tế, các nghị quyết, quyết định của ICAO….và trong pháp luật Việt Nam. Đánh giá đúng đắn và toàn diện về hệ thống bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về pháp luật để tạo niềm tin vững tâm cho các hành khách khi tham gia sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà (2010)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quyền hành pháp và cách tổ chức thực hiện quyền hành pháp ở Việt Nam nhằm đánh giá ưu, nhược điểm trong các quy định của pháp luật Việt Nam. Nêu thực trạng tổ chức thực hiện quyền hành pháp ở Việt Nam. Đề ra các phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện quyền hành pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Thu Trà; Nguyễn, Xuân Thịnh; Phùng, Sỹ Hùng; Trần, Thị Xuân Thủy (2005)

 • Đánh giá hiệu quả xử lý amoni và hoạt động của thiết bị lọc ED quy mô hộ gia đình lắp đặt thử nghiệm tại gia, đánh giá sơ bộ giá thành xử lý và đề xuất khả năng triển khai áp dụng công nghệ điện thẩm tách trong thực tế Đề tài tìm hiểu về thực trạng nước ngầm bị nhiễm các hợp chất của nitơ: NH4+, NO2-, NO3-. Nghiên cứu xử lý amoni trong nước bằng thiết bị điện thẩm tách, xác định các thông số tối ưu cho hoạt động của hệ thống

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà (2013)

 • Nghiên cứu vấn đề lí luận bảo hiểm xã hội (BHXH) và chính sách về BHXH ở nước ta hiện nay: các chế độ BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện, BHTN được qui định trong pháp luật . Phân tích thực trạng áp dụng qui định pháp luật về BHXH trong thực tế, những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo BHXH là công cụ hữu hiệu nhất của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật về BHXH; đóng góp những ý kiến đề xuất cho việc sửa đổi Luật BHXH để phù hợp thực tế cuộc sống và sự phát triển của nước ta trong thời gian tới.