Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh (2012)

 • Làm rõ cơ sở lý luận của pháp luật hiện hành về đại diện giữa vợ và chồng. Đánh giá thực trạng của pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng. Đề xuất giải pháp và kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ đại diện giữa vợ và chồng.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh (2012)

 • Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng. Tổng hợp một cách sơ lược lịc h sử phát triển chế định chia tài sản chung của vợ chồng trong suốt chiều dài lịch sử tiến triển của chế định này trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về chia tài sản chung của vợ chồng. Phân tích, nhận dạng những bấ t cập, hạn chế khi áp dụng quy định pháp luật thực định về chia tài sản chung của vợ chồng vào thực tiễn Việt Nam. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng cả dưới góc độ pháp luật lẫn áp dụng pháp luật.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh (2014)

 • Nghiên cứu và khảo sát tổng quan về lý thuyết hệ thống nhúng; lý thuyết phân tích và kiểm thử dựa trên mô hình và các kỹ thuật kiểm thử phần mềm; luận văn cũng nghiên cứu về các loại chương trình mô hình trong NModel để kiểm thử bài toán về thiết bị điều khiển từ xa Client/Server . Từ những hiểu biết về phân tích và kiểm thử phần mềm, luận văn đã áp dụng quy trình của các phương pháp kiểm thử ngoại tuyến và kiểm thử trực tuyến (on-the-fly) để kiểm thử bài toán. Hệ thống Client/Server – thiết bị điều khiển từ xa là bài toán về hệ thống nhúng đơn giản nhưng đầy đủ, không sử dụng hệ điều hành nhúng. Các chương trình được viết bằng ngôn ngữ C# và kiểm thử được chạy mô phỏng bằng công cụ NModel.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh (2015)

 • Tóm tắt: Hệ thống công viên và cây xanh tại thành phố Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong quá trình này, hình thức sử dụng cũng như xu hướng phát triển và quy hoạch mỗi công viên cũng khác nhau. Bài viết với mục đích mang đến cái nhìn tổng quan về sự hình thành và phát triển không gian xanh thành phố Hồ Chí Minh và nhìn lại vai trò, các loại hình của không gian xanh, đặc biệt là công viên công cộng và những vấn đề tồn tại trước thách thức của sự phát triển kinh tế và tình trạng quy hoạch đô thị hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận không gian xã hội và khảo sát thực tế bốn công viên tại khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc sử dụng các công viên đô thị củ...