Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Nguyen, Dinh Duc (2014)

  • Nghiên cứu phi tuyến ổn định tĩnh và động, các đáp ứng phi tuyến tĩnh và động của các kết cấu tấm, vỏ vạt liệu composite chức năng FGM, bao gồm các kết cấu tấm, vỏ 2 độ cong, vọ trụ tròn, vỏ cầu FGM. Vật liệu chức năng (FGM) là vật liệu composite thế hệ mới, bao gồm chủ yếu 2 thành phần gốm và kim loại, có sự phân bố thành phần vật liệu thay đổi theo chiều dày kết cấu. Nhờ những tính chất lý tưởng về độ bền cao, mô đun đàn hồi cao và đặc biệt là khả năng bền nhiệt, vật liêu chức năng FGM có rất nhiều ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, nhà máy hạt nhân, hàng không vũ trụ, luện kim và nhiều ứng dụng quan trọng khác. Vì vậy, những năm gần đây các nghiên cứu về kết cấu FGM được nhiều nhà khoa học quốc tế và trong nước đặc biệt quan tâm. Trong quyển sách đã sử dụng các lý thuyết tấm và...