Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn, phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp này. Nghiên cứu nội dung chương trình hình học không gian (HHKG) lớp 11 – ban cơ bản, phân tích thực trạng hoạt động dạy học bằng phương pháp dạy học khám phá và nhận thức của giáo viên và học sinh về vai trò của phương pháp này trong dạy học HHKG lớp 11. Thiết kế một số tình huống điển hình trong dạy học môn Toán – phần HHKG lớp 11 có sử dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài. Đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị thực tiễn của phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn như: trên cơ sở những vấn đề lý luận đã đề xuất, cần có các nghiên cứu ở tất cả các bộ...

 • Thesis


 • Authors: Thân, Văn Khoát;  Advisor: Bùi, Văn Nghị (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông (THPT) hiện nay. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung chương trình dạy học khảo sát hàm số (KSHS) lớp 12. Phân tích thực trạng dạy học KSHS ở trường phổ thông, từ đó góp phần đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học bộ môn Toán ở trường THPT nói riêng. Đề xuất phương án dạy học ở một số chủ đề của khảo sát hàm số theo phương pháp dạy học phát hiện và giả quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài, đồng thời đưa ra kết luận và một số khuyến nghị: vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề để xây dụng nội dung ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Chung (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các phương pháp dạy học tích cực nói chung, đi sâu nghiên cứu các phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn nói riêng và các quan điểm về phương pháp dạy học này. Nghiên cứu thực tiễn việc dạy và học nội dung chương trình hình học không gian lớp 11 - chương trình cơ bản và nâng cao hiện nay, đồng thời nắm bắt được những khó khăn thường gặp của học sinh khi học môn học này. Đề xuất một số cách tổ chức hoạt động dạy học bộ môn Toán bằng phương pháp khám phá có hướng dẫn và tiến hành thiết kế một số giáo án minh họa cho việc dạy học nội dung Hình học không gian lớp 11 bằng phương pháp đó ở trường trung học phổ thông. Tổ chức dạy thực nghiệm một số giáo án đã soạn theo phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đ...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giảng dạy toán tổ hợp và xác suất ở trường phổ thông (TPT): định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở TPT, vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học toán, hệ thống bài tập trong dạy và học toán tổ hợp và xác suất ở TPT. Nghiên cứu và đi sâu phân tích thực trạng dạy học toán tổ hợp và xác suất ở TPT, qua khảo sát 6 lớp 11 trường THPT Ngô Quyền, thành phố hải Phòng. Kiến nghị một số biện pháp cơ bản bao gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học toán tổ hợp và xác suất của giáo viên; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh; xây dựng hệ thống bài tập tổ hợp và xác suất phù hợp với nhiều trình độ nhận thức để rèn luyện kỹ năng và phát huy tính tích cực, chủ động, sán...