Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Other


 • Authors: Cao, Thị Bích Liên (2008)

 • Trình bày một số khái niệm toán học và lý thuyết cơ bản về mật mã học; trình bày khái quát về thương mại điện tử, tiền điện tử, các hình thức thanh toán bằng tiền điện tử và một số vấn đề về tiền điện tử; giới thiệu, phân tích, so sánh các hệ thống tiền điện tử đã được triển khai như: hệ thống First Virtual, hệ thống Digicash, hệ thống Milicent, hệ thống Mondex và hệ thống Payword; trình bày các khảo sát về tình hình sử dụng tiền điện tử tại Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam và đề xuất khả năng sử dụng tiền điện tử ở Việt Nam

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Cao Cường (2008)

 • Giới thiệu quá trình chuyển hóa chất của sinh vật và mạng trao đổi chất - một mô hình toán học để nghiên cứu quá trình trao đổi chất. Giới thiệu về quy hoạch tuyến tính và quy hoạch bậc hai, cơ sở toán học chính cho các phương pháp phân tích cân bằng (FBA), tối thiểu hóa quá trình trao đổi chất (MOMA). Trình bày cụ thể về mạng trao đổi chất của vi khuẩn E.coli, phương pháp xây dựng mạng từ các dữ liệu thực nghiệm. Nêu ra các phương pháp phân tích mạng trao đổi chất chủ yếu là phân tích với dạng wild-type (dạng tự nhiên) và phân tích với dạng đột biến (bị xóa bỏ gen). Đưa ra bài toán cụ thể và phương pháp FBA/MOMA cải tiến. Xây dựng hệ thống phần mềm FLUXOR để nghiên cứu các hệ thống sinh học sử dụng phương pháp FBA/MOMA

 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Hưng (2008)

 • Tổng quan về sự hình thành và phát triển của máy ATM, tình hình ứng dụng máy ATM trên thế giới và Việt Nam. Giới thiệu cấu tạo máy ATM, hệ thống phần mềm Switch dùng để kết nối giữa các máy ATM và cơ sở dữ liệu Corebank. Giới thiệu một số công cụ đảm bảo an toàn thông tin trong qua trình truyền tin. Tập trung nghiên cứu cấu trúc, cơ chế hoạt động và bảo mật của hệ thống ATM, mã hóa và giải mã số pin của hệ thống. Đề xuất các giải pháp bảo vệ thông tin, cách quản lý số pin, cách nhập số pin không dùng bàn phím, bảo đảm toàn vẹn nguồn gốc thông tin, mã hóa thông điệp, bảo đảm an toàn trên đường truyền, nhằm đảm bảo an toàn/an ninh cho hệ thống ATM

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tâm Long (2008)

 • Giới thiệu thành phần cơ bản của một hệ thống RFID, chỉ ra nguyên lý hoạt động của công nghệ RFID, giới thiệu chuẩn ISO 14443; trình bày hệ mật dựa trên đường cong Elliptic và những ưu điểm vượt trội phục vụ quá trình xác thực hộ chiếu điện tử ; giới thiệu khái niệm, đặc tả mô hình hộ chiếu điện tử đã được chuẩn hóa quốc tế (chuẩn 9303 của Hiệp hội Tổ chức Hàng không quốc tế ICAO); trình bày mô hình bảo mật hộ chiếu điện tử có tính bảo mật và hiệu năng cao đảm báo chống lại các hình thức tấn công phổ biến đồng thời phân tích và chứng minh tính hiệu quả, mức độ bảo mật mô hình đưa ra

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Duy (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về kỹ thuật búp sóng, phân loại và những ứng dụng của kỹ thuật búp sóng. Nghiên cứu các kỹ thuật được sử dụng để tạo búp sóng với mảng anten bao gồm cả búp sóng chuyển mạch và búp sóng thích nghi. Nghiên cứu các thuật toán tạo búp sóng thích nghi sử dụng các trọng số để tạo búp sóng đầu ra theo mong muốn. Nghiên cứu các kỹ thuật ước lượng hướng đến của tín hiệu (DOA) trên cơ sở các phương pháp truyền thống; phương pháp dựa trên không gian con và phương pháp giống nhau nhiều nhất (ML: Maximum Likelihood); ước lượng DOA với các tín hiệu có liên quan chặt chẽ với nhau và ước lượng số tín hiệu đến để xác định chính xác hướng của thuê bao di động tại mọi thời điểm, để từ đó sử dụng các bộ tạo búp sóng để tạo các búp sóng đầu ra theo mong muốn. Trình bày các kết quả m...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Trọng Hùng (2008)

 • Tổng quan về hệ phân tán, vai trò, đặc trưng, mô hình truyền thông báo và công nghệ tác tử di động. Trình bày giải thuật bầu thủ lĩnh hiệu quả trên mạng đầy đủ của J. Villadangos và đồng sự. Trình bày giải thuật xây dựng cây khung tối thiểu, giải thuật GHS83 của Gallager và đồng sự, giải thuật SB95 của Singh và Bernstein. Tìm hiểu mô hình hệ tác tử di động, mối quan hệ giữa hai bài toán MAGP và NLEP, giải thuật hẹn gặp, các giải thuật cho MAGP được đề xuất bởi Tomoco Suzuki và đồng sự trên mạng bất kì, mạng đầy đủ không cảm hướng, mạng đầy đủ cảm hướng. Trên cơ sở nghiên cứu phát biểu bài toán, ý tưởng, cấu trúc và giải thuật đề xuất cho MAGP trên mạng đầy đủ và mạng bất kỳ

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Tuấn Anh (2008)

 • Giới thiệu một mô hình khuôn mặt 3D dựa trên hệ thống cơ đơn giản, đáp ứng được các yêu cầu: có thể tạo nên những biểu hiện khuôn mặt chân thực và đạt được hoạt ảnh thời gian thực trên những máy tính cá nhân thông thường. Trình bày cơ sở lý thuyết để xây dựng một phương pháp truyền hoạt ảnh khôn mặt từ một mô hình khuôn mặt cho trước tới một mô hình mới được tạo ra mà không cần nhiều thao tác của con người. Trình bày một số phương pháp truyền hoạt ảnh khuôn mặt mặt từ một mô hình khuôn mặt cho trước tới một mô hình mới được tạo ra mà không cần nhiều thao tác của con người. Nhận thấy một số ưu điểm khi sử dụng mô hình: khi tạo hoạt ảnh với những mô hình khuôn mặt khác nhau, có thể giữ được một mô hình khuôn mặt cố định với số đỉnh và số đa giác được xác định trước. Có thể tái sử dụng...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Toàn (2008)

 • Tổng quan khai phá tri thức từ dữ liệu và khai phá dữ liệu; trình bày bài toán dự đoán rủi ro tín dụng, thông tin về khoản vay và dữ liệu sử dụng cho bài toán; trình bày xử lý dữ liệu dự đoán rủi ro tín dụng và dự đoán rủi ro tín dụng bằng sử dụng cây quyết định và sử dụng phương pháp quy nạp luật; giới thiệu Support Vector Machine, đặc điểm và dự đoán rủi ro tín dụng bằng Support Vector Machine, đưa ra những đánh giá kết quả dự báo rủi ro tín dụng bằng SVM

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Phương;  Advisor: Nguyễn, Lê Minh (2006)

 • Tổng quan về khai phá dữ liệu văn bản, các bước chính trong quá trình chiết lọc thông tin và phương pháp đánh giá hệ thống chiết lọc thông tin. Trình bày bài toán chiết lọc thông tin văn bản và một số phương pháp được sử dụng để giải quyết bài toán mô hình cây quyết định, mô hình xác suất Naive Bayes, mô hình Markov và mô hình Entropy cực đại. Áp dụng mô hình entropy cực đại vào bài toán chiết lọc thông tin pháp luật. Giới thiệu về hai thư viện phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ mô hình entropy cực đại là Maxent và Sharp Entropy

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thy Hùng;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2008)

 • Trình bày tổng quan về hoạt động đấu thầu, nhu cầu và mô hình hệ thống đấu thầu qua mạng máy tính. Nghiên cứu về hạ tầng cơ sở mật mã khóa công khai - tập trung vào các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn thông tin cho thương mại điện tử nói chung (TMĐT) trong đó nhận diện những hiểm họa có thể xảy ra đối với TMĐT và các kỹ thuật để giải quyết như hệ mật mã, chữ ký số, hàm băm... Phân tích các vấn đề liên quan đến hạ tầng cơ sở mật mã khóa công khai xét trên khía cạnh công nghệ và khung pháp lý. Trình bày ứng dụng hạ tầng mật mã khóa công khai (PKI) cho hệ thống đấu thầu qua mạng dựa trên cơ sở phân tích khả năng đáp ứng của PKI, đề xuất mô hình cung cấp và quản lý chứng chỉ số, quản trị vận hành PKI, bổ sung cơ sở pháp lý để áp dụng PKI cho hệ thống đấu thầu qua mạng.