Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Other


 • Authors: Bùi, Thế Duy; Phạm, Bảo Sơn; Nguyễn, Việt Hà; Trương, Ninh Thuận (2012)

 • Trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến xây dựng một hệ phát triển phòng làm việc thông minh, đồng thời đưa ra các kết quả nghiên cứu các hình thức tương tác giữa con người và máy tính trong một môi trường thông minh. Đưa ra 1 mô hình kiến trúc Công nghệ thông tin cho “Môi trường thông minh” tại phòng làm việc. Đề xuất 1 hệ phát triển “Phòng làm việc thông minh”

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hưng;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về dịch vụ dựa trên vị trí địa lý (Location -based service), đưa ra các định nghĩa về LBS, nêu ra các thành phần chính của LBS, mô tả hoạt động, các xử lý yêu cầu dịch vụ của LBS và đi vào phân tích đặc điểm, vai trò một số thành phần chính của LBS; các thiết bị di động và mạng thông tin di động không dây. Giới thiệu tổng quan về logic mờ, một số khái niệm về logic mờ, các thuật toán tìm đường và ứng dụng logic mờ trong bài toán tìm đường. Nghiên cứu một số mô hình dịch vụ LBS, phân tích các đặc điểm, ưu và nhược điểm của mỗi mô hình. Lựa chọn và triển khai thiết kế dịch vụ LBS tìm đường đi trong thành phố. Trình bày các nội dung cài đặt thử nghiệm dịch vụ LBS tìm đường đi trong nội thành thành phố Hà Nội. Lựa chọn mô hình, kiểu dịch vụ, công nghệ áp dụng và ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Hùng;  Advisor: Nguyễn, Hải Châu (2009)

 • Khái quát về vai trò, tầm quan trọng của việc quản lý cấp nước và một số mô hình cấp nước. Nghiên cứu mô hình cơ sở dữ liệu cấp nước DAN-VAND và phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng đối với cơ sở dữ liệu GIS. Xây dựng ứng dụng GIS sử dụng ARCGIS trên mô hình dữ liệu DAN-VAND trong quản lý cấp nước sạch. Trình bày những kết quả thực tiễn thực hiện dự án WDMS áp dụng phân hệ đăng ký đường ống và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển sản phẩm tại Việt Nam: quan tâm và đầu tư một cách đúng đắn; ứng dụng công nghệ tin học vào các ngành khoa học khác và biết sử dụng GIS trong giảng dạy , nghiên cứu, ứng dụng trong các lĩnh vực chuyên ngành; nâng cấp sang phiên bản 3.0 chạy trên nền ArcGIS 9.3 của phần mềm WDMS; …

 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Vũ;  Advisor: Hà. Quang Thụy (2009)

 • Giới thiệu khái quát bài toán tóm tắt văn bản tự động nói chung và bài toán tóm tắt đa văn bản nói riêng. Đưa ra một số khái niệm và cách phân loại đối với bài toán tóm tắt. Nghiên cứu chi tiết về hướng tiếp cận, thách thức và các vấn đề trong việc giải quyết bài toán tóm tắt đa văn bản dựa vào trích xuất câu. Trình bày các nghiên cứu về các phương pháp tính độ tương đồng ngữ nghĩa câu tiêu biểu áp dụng vào quá trình trích xuất câu quan trọng của văn bản. Phân tích, đề xuất một phương pháp tích hợp các thuật toán để giải quyết bài toán tóm tắt đa văn bản tiếng Việt và trình bày việc áp dụng phương pháp được đề xuất để xây dựng mô hinh hệ thống hỏi đáp tiếng Việt đơn giản. Tìm hiểu quá trình thử nghiệm của luận văn và đưa ra một số đánh giá, nhận xét về các kết quả đạt được

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Huyền;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về dịch vụ dựa trên cơ sở vị trí địa lý Location Based Service – LBS, những ứng dụng trong thực tế, các thành phần cơ bản trong mô hình này. Trình bày các vấn đề cơ bản về tính riêng tư của người sử dụng trong các ứng dụng LBS và một số giải pháp nhằm bảo vệ tính riêng tư dó. Phân tích các yêu cầu của vị trí ẩn danh cho các ứng dụng LBS, thuật toán sinh các vật giả để kẻ địch khó khăn trong việc phát hiện vị trí đúng của người sử dụng. Trình bày mô hình gửi nhận tin nhắn SMS trong hệ thống di động và tập lệnh AT Command để điều khiển Modern, dữ liệu bản đồ số, cài đặt kỹ thuật giao tiếp ẩn danh sử dụng các vật giá nhằm bảo vệ tính riêng tư trong ứng dụng LBS