Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2007)

 • Trình bày lịch sử cũng như khái niệm về các hệ mã thuộc dòng mã truyền thống, dòng mã đối xứng, mã bất xứng; Trình bày các thuật toán tấn công hệ mật RSA như: các tấn công cơ bản-modul chung, mù, tấn công vào số mũ công khai hoặc số mũ bí mật thấp, tấn công dựa trên thời gian hay dựa trên các lỗi ngẫu nhiên, ngoài ra còn trình bày các thuật toán tấn công RSA bằng nhân tử hóa số n với số n lớn, từ các thuật toán nghiên cứu đề xuất phương pháp tấn công RSA mà không cần phân tích nhân tử

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2007)

 • Trình bày lịch sử cũng như khái niệm về các hệ mã thuộc dòng mã truyền thống, dòng mã đối xứng, mã bất xứng; Trình bày các thuật toán tấn công hệ mật RSA như: các tấn công cơ bản-modul chung, mù, tấn công vào số mũ công khai hoặc số mũ bí mật thấp, tấn công dựa trên thời gian hay dựa trên các lỗi ngẫu nhiên, ngoài ra còn trình bày các thuật toán tấn công RSA bằng nhân tử hóa số n với số n lớn, từ các thuật toán nghiên cứu đề xuất phương pháp tấn công RSA mà không cần phân tích nhân tử.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh (2010)

 • Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan: Các khái niệm về chất lượng bộ đề thi trắc nghiệm; Quy trình xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu: Những định hướng, trọng tâm nghiên cứu; Thiết kế mẫu phiếu điều tra đối với giáo viên. Chương 3. Xử lý số liệu thi và kết quả phiếu điều tra: Xử lý số liệu kết quả thi trắc nghiệm khách quan; Xử lý số liệu mẫu phiếu phỏng vấn trong giảng viên; Kết luận về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bộ đề

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh (2010)

 • Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan: Các khái niệm về chất lượng bộ đề thi trắc nghiệm; Quy trình xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu: Những định hướng, trọng tâm nghiên cứu; Thiết kế mẫu phiếu điều tra đối với giáo viên. Chương 3. Xử lý số liệu thi và kết quả phiếu điều tra: Xử lý số liệu kết quả thi trắc nghiệm khách quan; Xử lý số liệu mẫu phiếu phỏng vấn trong giảng viên; Kết luận về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bộ đề