Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2007)

 • Khái quát về tương tác trong hệ đa agent : khái niệm, mô hình tương tác trong hệ đa agent, so sánh tương tác trong hệ đa agent và hệ hướng đối tượng, thương lượng đấu giá...Tổng quan về vai trò của role trong phát triển phần mềm: role và vai trò của role trong hệ thống thông tin, role trong phát triển phần mềm hướng đối tượng, role trong hệ đa agent...Giới thiệu mô hình tương tác dựa trên role BRAIN , XRole - tập ký hiệu đặc tả role, cơ sở hạ tầng tương tác, mô hình role cho đấu giá tự động. Trình bày cách cài đặt role trong hệ thống đấu giá cũng như những kết quả thử nghiệm và đánh giá hệ thống thử nghiệm

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2007)

 • Khái quát về tương tác trong hệ đa agent : khái niệm, mô hình tương tác trong hệ đa agent, so sánh tương tác trong hệ đa agent và hệ hướng đối tượng, thương lượng đấu giá...Tổng quan về vai trò của role trong phát triển phần mềm: role và vai trò của role trong hệ thống thông tin, role trong phát triển phần mềm hướng đối tượng, role trong hệ đa agent...Giới thiệu mô hình tương tác dựa trên role BRAIN , XRole - tập ký hiệu đặc tả role, cơ sở hạ tầng tương tác, mô hình role cho đấu giá tự động. Trình bày cách cài đặt role trong hệ thống đấu giá cũng như những kết quả thử nghiệm và đánh giá hệ thống thử nghiệm

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đỗ, Văn Thành (2005)

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu nhiều chiều. Trình bày các phương pháp phát hiện luật kết hợp nhiều chiều từ CSDL tác vụ nhiều chiều nhị phân. Giới thiệu thuật toán phát hiện luật kết hợp tác vụ nhiều chiều: phân biệt và kết hợp. Phát hiện luật kết hợp nhiều chiều từ CSDL định lượng. Đề xuất kỹ thuật phát hiện luật kết hợp nhiều chiều mờ từ các CSDL nhiều chiều định lượng bằng cách mờ hóa chiều của CSDL