Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Hải (2007)

 • Tổng quan về mạng không dây, đặc biệt là mạng WLAN sử dụng chuẩn IEEE 802.11, cách thức hoạt động chung của mạng. Nêu các giải pháp an ninh áp dụng cho mạng 802.11 dựa trên hai khía cạnh: đảm bảo an toàn dữ liệu và toàn vẹn dữ liệu, chỉ ra những rủi ro an ninh phổ biến đối với mạng WLAN. Giới thiệu các phương pháp xác thực được áp dụng trong mạng WLAN để thấy được quá trình xác thực và truyền khoá bí mật bên trong qua trình này. Phân tích tính chất sẵn sàng đối với mạng WLAN, cụ thể với giao thức an ninh mới nhất 802.11. Đề xuất một mô hình mạng WLAN với những cải tiến và sửa đổi để đáp ứng được các yêu cầu về an ninh cho mạng

 • Thesis


 • Authors: Trần, Đăng Hiên (2010)

 • Giới thiệu chung và cơ sở toán học của lý thuyết mật mã: trình bày các vấn đề chung nhất của mật mã, đưa ra các khái niệm cơ bản; trình bày các kiến thức toán học làm nền cho các nội dung chính trong luận văn như số học các số nguyên, thuật toán Euclid, thuật toán Euclid mở rộng, lý thuyết đồng dư, thặng dư thu gọn, phần tử nguyên thủy, phương trình đồng dư tuyến tình và đồng dư bậc hai; trình bày về độ phức tạp thuật toán, hàm một phía và cửa sập một phía. Phương pháp kiểm tra và sinh số nguyên tố: trình bày các định nghĩa, định lý về số nguyên tố; giới thiệu một số phương pháp với các thuật toán kiểm tra và sinh số nguyên tố nói chung và số nguyên tố lớn nói riêng, đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp số nguyên tố lớn giúp thực thi, ứng dụng các hệ mã hóa khóa công khai...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Sinh (2010)

 • Tổng quan về an ninh hệ thống thông tin: Đưa ra một số khái niệm chung về cơ sở dữ liệu (CSDL), an ninh CSDL, an ninh mạng máy tính, an ninh hệ điều hành và một số vấn đề về bảo vệ dữ liệu. Trình bày một số phương pháp bảo vệ dữ liệu như bảo mật, bảo toàn và xác thực dữ liệu. Nghiên cứu một số mô hình về an ninh CSDL điển hình như mô hình ma trận truy cập, mô hình Take Grant, mô hình Acten, Wood at al, Sea View, Jajodia and Sandhu, Smith and Winslelt. Giới thiệu phần mềm ứng dụng quản lý đào tạo của trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hải Dương trong khuôn khổ một mô hình đảm bảo an ninh CSDL.

 • Thesis


 • Authors: Lâm, Mạnh Tuyên (2011)

 • Khái quát về vấn đề bảo vệ bản quyền ảnh số. Tổng quan về thủy vân và kỹ thuật thủy vân trên ảnh. Nghiên cứu một số ứng dụng trong bảo vệ bản quyền: Hệ thống xác thực trên máy ảnh kỹ thuật số; Bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm và một số ứng dụng khác. Tiến hành thử nghiệm thủy vân trên ảnh số và đánh giá những kết quả đạt được.

 • Thesis


 • Authors: Đào, Việt Anh (2011)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản: Nêu lên một số khái niệm cơ bản về đại số, số học, các khái niệm về mã hóa, chữ ký số cũng như độ phức tạp thuật toán. Nghiên cứu sơ đồ chữ ký trên đường cong Elliptic: Nêu lên một số sơ đồ chữ ký số đặc biệt trên đường cong Elliptic. Nghiên cứu chữ ký ECC trong tiền điện tử: Nêu lên những ứng dụng của chữ ký số trên đường cong Elliptic(ECC) trong các hệ thống tiền điện tử. Xây dựng chương trình mô phỏng giải thuật chữ ký số trên đường cong Elliptic: Xây dựng một chương trình nhỏ nhằm mô phỏng một sơ đồ chữ ký số trên đường cong Elliptic (ECDSA- Elliptic curve digital signature algorithm).

 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Nguyệt (2011)

 • Tổng quan về an toàn thông tin và hệ mã hoá khoá công khai: Giới thiệu cơ sở toán học và một số hệ mã hoá khoá công khai phổ biến như Rabin, Elgmal, RSA - giới thiệu chi tiết về hệ mã hoá khoá công khai RSA về cách mã hoá, giải mã và độ an toàn của thuật toán. Giới thiệu về khái niệm chữ ký số, sơ đồ chữ ký số tổng quan, một số hàm băm phổ biến dùng trong thuật toán chữ ký số như MD5, SHA -1 và hai thuật toán chữ ký số được sử dụng rộng rãi hiện nay là RSA và DSA. Chứng thực khóa công khai, giới thiệu chi tiết chứng thực khóa công khai X.509. Xây dựng chương trình ứng dụng và tiến hành cài đặt thuật toán ký RSA.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Lâm (2010)

 • Nghiên cứu sơ bộ về tổng quan quản trị và an ninh thông tin trên Internet. Nghiên cứu về các giao thức mạng, về các mô hình quản trị mạng và vấn đề an ninh truyền thông trên Internet. Nghiên cứu sơ bộ về quản trị mạng SNMP và vấn đề đảm bảo anh ninh cho các thông điệp khi truyền trong quản trị mạng với SNMP version 3. Nghiên cứu về cơ chế bảo mật và xác thực trong quản trị mạng dựa trên nền web. Thực thi quản trị mạng bằng phần mềm mã nguồn mở Cacti, chỉ rõ việc ứng dụng các cơ chế đảm bảo an ninh mà chương 2 và chương 3 đã đề cập tới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Hưng (2011)

 • Hiện nay, hạ tầng an ninh truyền thông đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, ví dụ như hạ tầng khóa công khai (PKI – Public key Infrastructure). Tuy nhiên các thiết kế ban đầu của các hạ tầng đó được phục vụ việc bảo mật và xác thực chạy trên các máy vi tính. Với như thiết bị di động, hoặc các thiết bị nhúng có năng lực xử lý và khả năng lưu trữ hạn chế thì phương pháp bảo mật cũ không có hiệu quả. Mặc dù trong vài năm trở lại đây, có sự bùng nổ của các thiết bị di động thông minh, có năng lực xử lý ngang với máy vi tính, tuy nhiên đó vẫn chỉ là số ít. Phần còn lại của các thiết bị di động vẫn là các thiết bị có năng lực xử lý kém, không tương thích với việc triển khai các thuật toán bảo mật. Để nghiên cứu vấn đề bảo mật trong truyền thông mạng vô tuyến, nghiên cứu theo các vấn đề ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2007)

 • Chương 1: Trình bày các kiến thức tổng quan về mạng không dây và đặc biệt là mạng WLAN sử dụng chuẩn IEEE 802.11để từ đó có được cái nhìn bao quát về cách thức hoạt động của mạng. Chương 2: Đi sâu nghiên cứu cácgiải pháp an ninh áp dụng cho mạng 802.11 dựa trên hai khía cạnh: đảm bảo an toàn dữ liệu và toàn vẹn dữ liệu. Bên cạnh việc cung cấp tổng quát về quá trình phát triển cũng như cải tiến của các phương pháp, chương này cũng chỉ ra những rủi ro an ninh phổ biến đối với mạng WLAN. Chương 3: Trình bày và giới thiệu các phương pháp xác thực được áp dụng trong mạng WLAN với mục đích tập trung vào phương pháp xác thực dựa trên 802.1X để có thể thấy được quá trình xác thực và truyền khóa bí mật giữa các bên trong quá trình này. Chương 4: Nghiên cứu, phân tích tính chất sẵn sàng đối v...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Triệu (2007)

 • Làm rõ các khái niệm cơ bản về hệ mã khóa đối xứng, mã khóa công khai, giao thức SSL. Trình bày một số vấn đề công nghệ của cơ sở hạ tầng mật mã khóa công khai, tình hình sử dụng chứng chỉ khóa công khai, các trường cơ bản của một chứng chỉ số, mô hình quản lý chứng chỉ số cũng như chức năng, giao thức quản lý chứng chỉ số. Đồng thời thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ số, phân tích hoạt động, mô hình phân cấp của hệ thống dựa trên công nghệ SSL và IAIK và đưa ra các giải pháp về công nghệ cho các ứng dụng thực tế liên quan đến chứng chỉ số