Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Bá Dân (2013)

 • Đóng gói các gói tin định vị, các gói tin cảnh báo, các gói tin hình ảnh rồi gửi về trung tâm thông qua GPRS. Đóng gói thiết bị thành sản phẩm có thể thương mại. Xây dựng các mô đun chính cho quản lý phương tiện bao gồm: Phần mềm nhận dữ liệu từ các thiết bị gửi về (Phân tích gói tin, xử lý gói tin rồi lưu vào CSDL); Phần mềm xem phương tiện di chuyển trên bản đồ (Xem phương tiện di chuyển, xem hình ảnh chụp được, thống kê, phân tích gói tin)..

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt (2011)

 • Tổng quan về phân loại đối tượng học tập trong đào tạo điện tử. Trình bày những lý thuyết cơ bản về logic mờ, mạng nơ ron nhân tạo, cung cấp cách nhìn tổng quát nhất về quá trình làm mờ hóa, suy diễn, giải mờ và quá trình huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo. Áp dụng lý thuyết về logic mờ và mạng nơ ron cho bài toán phân loại đối tượng học tập, các bước thực hiện. Giới thiệu về chương trình cài đặt và tập trung thử nghiệm việc phân loại cho bộ dữ liệu gồm 200 mẫu, từ đó đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp kết hợp logic mờ - mạng nơ ron cho việc phân loại đối tượng người học.

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Xuân Hùng (2011)

 • Sơ lược về thực tại ảo và hiệu ứng bóng - ánh sáng. Trình bày những vấn đề cơ bản về thực tại ảo, ứng dụng thực tại ảo. Đề cập đến một số lý thuyết cơ bản về ánh sáng, nguồn sáng, và các mô hình của chúng. Trình bày một số hiệu ứng bóng - ánh sáng trong ứng dụng thực tại ảo. Tập trung trình bày hai hiệu ứng chính của ánh sáng khi đến và tương tác với bề mặt đối tượng đó là “hiệu ứng bóng bề mặt”, và “hiệu ứng bóng đổ”. Với mỗi loại hiệu ứng đều có những phương pháp, mô hình thể hiện khác nhau, mà phần nội dung này của luận văn cũng đề cập đến. Giới thiệu về một chương trình thử nghiệm “Huấn luyện bắn súng” được xây dựng nhằm thể hiện cho các kết quả

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương (2013)

 • Giới thiệu về công nghệ iOS, cấu trúc của iOS và các công cụ phát triển iOS (máy tính Macintosh và các công cụ Xcode). Tìm hiểu về các công cụ khác để xây dựng ứng dụng như ngôn ngữ lập trình Objective-C và hệ quản trị CSDL SQLite. Ứng dụng minh họa việc sử dụng Xcode, Objective-C và SQLite để xây dựng ứng dụng “TOEIC Photographs Test” trên thiết bị di động sử dụng Hệ điều hành iOS. Trình bày cách đưa 1 ứng dụng từ bộ mô phỏng trong Xcode lên thiết bị iPhone.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Sinh (2010)

 • Tổng quan về an ninh hệ thống thông tin: Đưa ra một số khái niệm chung về cơ sở dữ liệu (CSDL), an ninh CSDL, an ninh mạng máy tính, an ninh hệ điều hành và một số vấn đề về bảo vệ dữ liệu. Trình bày một số phương pháp bảo vệ dữ liệu như bảo mật, bảo toàn và xác thực dữ liệu. Nghiên cứu một số mô hình về an ninh CSDL điển hình như mô hình ma trận truy cập, mô hình Take Grant, mô hình Acten, Wood at al, Sea View, Jajodia and Sandhu, Smith and Winslelt. Giới thiệu phần mềm ứng dụng quản lý đào tạo của trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hải Dương trong khuôn khổ một mô hình đảm bảo an ninh CSDL.

 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Văn Triệu (2010)

 • Tổng quan về mẫu thiết kế phần mềm: đưa ra khái niệm và giới thiệu nội dung các mẫu thiết kế GOF (nhóm mẫu tạo lập, nhóm mẫu cấu trúc, nhóm mẫu hành vi). Giới thiệu các nguyên lý thiết kế mẫu phần mềm: các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng và các nguyên lý xây dựng mẫu thiết kế phần mềm. Nghiên cứu phương pháp thiết kế mẫu phần mềm: tìm hiểu các thành phần cơ bản, các định dạng mẫu thiết kế, tìm hiểu về định dạng GOF của mẫu thiết kế và việc lựa chọn định dạng mẫu thiết kế. Trình bày sự phát triển mẫu thiết kế và ứng dụng của nó.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Bá Cường (2011)

 • Mô tả các phương pháp hình thức cho đặc tả phần mềm, các khái niệm về thành phần phần mềm, đặc tả thành phần phần mềm, máy hữu hạn trạng thái, hệ chuyển trạng thái được gán nhãn và ôtômát hữu hạn trạng thái. Nghiên cứu phương pháp xây dựng tự động mô hình mô tả chính xác hành vi của một thành phần phần mềm. Qua đó đề xuất giải pháp cho việc xây dựng mô hình thành phần phần mềm. Đưa ra kết quả thực nghiệm: công cụ sinh mô hình của một thành phần phần mềm và ý nghĩa công cụ xây dựng mô hình.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Then (2014)

 • Nghiên cứu lý thuyết về tính khả kiểm thử. Bao gồm các khái niệm liên quan đến tính khả kiểm thử, các phương pháp đo tính khả kiểm thử thông qua các ma trận, các kỹ thuật giúp tăng khả năng kiểm thử của các ứng dụng nói chung. Nghiên cứu các phương pháp cải thiện tính khả kiểm thử của ứng dụng trên nền web. Trong đó phân tích các điểm khác biệt của các ứng dụng web, cũng như ánh xạ các kỹ thuật giúp cải thiện khả năng kiểm thử vào các ứng dụng web và đề xuất các kỹ thuật đặc thù cho ứng dụng web. Áp dụng một số phương pháp cải thiện tính khả kiểm thử đã nêu vào dự án cụ thể. Trong đó trình bày các khó khăn hiện tại của dự án liên quan đến khả năng kiểm thử, thực hiện một số kỹ thuật cải tiến đã trình bày đối với dự án, so sánh kết quả thu được so với dự án trước khi cải tiến...

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Lình (2011)

 • Giới thiệu một số kiến thức như: quy trình phát triển, chất lượng phần mềm, đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm soát chất lượng phần mềm…. giúp có cái nhìn sơ bộ về những vấn đề có liên quan đến quá trình phát triển phần mềm đảm bảo chất lượng. Nghiên cứu một số kỹ thuật hỗ trợ quá trình kiểm soát chất lượng phần mềm. Tìm hiểu những kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát chất lượng sẽ làm cho sản phẩm phần mềm tạo ra có chất lượng cao. Cũng như kỹ thuật được đề cập đến sẽ giúp giải quyết tình huống khó khăn nhất trong phát triển phần mềm: phần mềm luôn thay đổi, vừa thực hiện triển khai vừa phát triển. Ứng dụng thực tiễn: Phân tích môi trường phát triển, Thực hiện mô đun hóa các chức năng, Áp dụng một số kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát chất lượng vào quá trình phát triển phần mềm