Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Đình Thắng (2010)

 • Giới thiệu nêu lên mục đích của lập trình song song, những khó khăn của lập trình song song truyền thống, dẫn đến yêu cầu một mô hình lập trình song song kiểu mới linh hoạt hơn. Tổng quan về đơn vị xử lý đồ họa (GPU): cung cấp cái nhìn tổng quan về tính toán song song đa dụng trên đơn vị xử lý đồ họa; mô tả sự khác nhau cơ bản giữa đơn vị xử lý trung tâm (CPU) và đơn vị xử lý đồ họa (GPU); giải thích các nguyên tắc cơ bản của tính toán song song đa dụng trên đơn vị xử lý đồ họa và giao diện lập trình ứng dụng (API) trên GPU. Mô hình trường ngẫu nhiên có điều kiện (CRF): trình bày mô hình lý thuyết CRF, phương pháp ước lượng tham số của mô hình CRF và một số ứng dụng của CRF. Ứng dụng GPU song song hóa từng phần công cụ CRF++, giới thiệu công cụ CRF++, cách thức mà tác giả của CRF++ ...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh (2012)

 • Giới thiệu về tra cứu ảnh, các đặc trưng của ảnh, cấu trúc hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung và một số lĩnh vực ứng dụng của tra cứu ảnh. Trình bày một số phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh như màu sắc, kết cấu, hình dạng … Tập trung tìm hiểu kỹ thuật tra cứu ảnh dựa trên lưới. Giới thiệu phương pháp tra cứu ảnh kết hợp giữa đặc trưng màu sắc và hình dạng có sử dụng kỹ thuật lưới vùng. Từ cơ sở lý thuyết đã xây dựng ở chương 3 đưa ra ý tưởng, thuật toán xây dựng chương trình mô phỏng tra cứu ảnh dựa trên lưới.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan Hương (2012)

 • Trình bày khái quát về phân lớp văn bản và thuật toán KNN. Khái quát về khai phá văn bản, phân lớp văn bản, thuật toán KNN. Tìm hiểu bài toán phân lớp văn bản báo chí tiếng Việt về tài nguyên và môi trường trình bày đặc điểm cơ bản của tiếng Việt, kỹ thuật tách từ văn bản tiếng Việt, tìm hiểu thông tin chuyên ngành tài nguyên và môi trường, nêu và mô tả bài toán ứng dụng, … Thiết kế xây dựng hệ thống phân lớp văn bản tiếng Việt về tài nguyên môi trường: thiết kế xây dựng hệ thống. Cài đặt mô hình và kiểm thử kết quả: Trình bày một số giao diện chương trình, kết quả kiểm thử.

 • Thesis


 • Authors: Đào, Trọng Lực (2011)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu được mô hình H-Store trong việc tối ưu xử lý các giao tác trên những hệ thống đa vi xử lý. Xây dựng mô hình thực nghiệm ứng dụng H-Store: bài toán quản lý khách hàng và kho số cho công ty Viễn Thông Điện Lực nhằm khắc phục toàn diện thực trạng của hệ thống phần mềm “Hệ thống tính cước và quản lý khách hàng Viễn thông” như : Khó khăn khi đáp ứng yêu cầu nhiều giao dịch trên giây (TPS); Hệ thống không ổn định và thường xuyên quá tải với các chức năng quản lý khách hàng và kho số; Thường xuyên bổ xung phần cứng và hiệu chỉnh mã nguồn (Code); Không tận dụng được lợi thế phần cứng của ngành điện : Hàng trăm máy chủ HP, SUN, IBM với đa bộ vi xử lý (CPU), nhiều RAM. Phát triển thử nghiệm ứng dụng và so sánh đánh giá hiệu năng với một số hệ quản trị truyền thống.