Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/298
Title: Đa dạng vi khuẩn oxy hóa Fe(II), khử NO3 tại một số môi trường sinh thái ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị, Tuyền
Đinh Thúy, Hằng
Keywords: Vi khuẩn oxy hóa Fe(II)
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Vi khuẩn oxy hoá Fe(II), khử NO3 trong các mẫu bùn thu thập ở thủy vực nước ngọt, chân ruộng ngập nước và vùng nước lợ ven biển được nghiên cứu về số lượng và tính đa dạng về thành phần loài. Kết quả thí nghiệm MPN cho thấy trong ba dạng môi trường nghiên cứu, mẫu bùn ở chân ruộng ngập nước có số lượng tế bào vi khuẩn này cao hơn cả (9,3  103 TB/g), gấp 5 lần mẫu bùn thủy vực nước ngọt và 2 lần so với mẫu bùn ven biển. Dựa trên những khác biệt về hình thái khuẩn lạc,12 chủng đơn được phân lập từ các mẫu MPN khác nhau. Theo kết quả phân tích ARDRA sử dụng hai enzyme giới hạn HaeIII và MspI, các chủng này được xếp vào 5 nhóm di truyền khác nhau, chứng tỏ tính đa dạng khá cao của vi khuẩn oxy hoá Fe(II), khử NO3 tại các môi trường nghiên cứu. Phân tích thành phần loài trong quần thể ở độ pha loãng tới hạn của dãy MPN bằng phương pháp PCR-DGGE đối với gen 16S rDNA cho thấy Anaeromyxobacter sp. có mặt ở cả ba dạng môi trường sinh thái trên. Kết hợp với nghiên cứu các chủng đơn phân lập được từ các dạng môi trường nghiên cứu trên cho thấy nhóm Paracoccus và Pseudomonas là hai nhóm vi khuẩn chính thực hiện quá trình oxy hoá Fe(II), khử NO3, tương ứng đóng vai trò quan trọng trong môi trường ao nước ngọt và chân ruộng ngập nước. Giải trình tự gen 16S rDNA và so sánh kết quả với ngân hàng dữ liệu đối với ba chủng đại diện là IN2, IN7 và IN12 cho phép xếp các chủng này tương ứng vào các chi vi khuẩn Anaeromyxobacter, Pseudomonas và Paracoccus. Ba chi vi khuẩn kể trên là các nhóm chính chiếm ưu thế trong chu trình chuyển hoá sắt tại ba dạng môi trường sinh thái được nghiên cứu ở đây.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/298
Language: vi
Format Extent: 16 tr.
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dinh-Thuy-Hang.pdf
  • Description : 
  • Size : 479.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.