Luận văn - Luận án (LIC) : [13050]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 13050
 • V_L0_00990_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hoài Nam;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2006)

 • Trình bày tổng quan về mạng riêng ảo; Nghiên cứu các cơ chế an ninh, bảo mật đựợc sử dụng trong mạng VPN: xác thức, mã hóa, chữ ký điện tử, tạo đường hầm, các thuật toán MD5, SHA, HMAC, Difie Hellman. Trình bày công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, trong đó nghiên cứu cơ chế hoạt động của MPLS, các giao thức phân phối nhãn LDP, giao thức định tuyến cưỡng bức CR LDP, giao thức báo hiệu RSVP. Triển khai ứng dụng mạng riêng ảo trên nền MPLS: mô hình mạng ngang hàng, mô hình mạng chồng lấn, kiến trúc MPLS/VPN, trình bày vấn đề bảo mật và chất lượng dịch vụ trong MPLS/VPN với mô hình "ống", mô hình "vòi". Triển khai MPLS/VPN trong thực tế, so sánh hai công nghệ mạng riêng ảo IPSec ...

 • 00050008222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2017)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù chung thân. Chương 2: Các quy định của pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt tù chung thân và thực trạng việc tổ chức thi hành hình phạt tù chung thân ở Việt Nam (số liệu từ năm 2010 đến năm 2015). Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù chung thân.

 • 00050008175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Linh;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

 • 01050003302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Gia Cường;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2016)

 • Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, chương này đề cập những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến BĐKH, dự tính khí hậu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và số liệu, chương này trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, chi tiết về số liệu dùng để tính toán, nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, chương này đưa ra kết quả nghiên cứu về đánh giả khả năng mô phỏng của mô hình; phân tích kết quả dự tính và đánh giá tính chưa chắc chắn trong các dự tính đối với nhiệt độ, lượng mưa vào giữa và cuối thế kỷ 21 theo hai kịch bản trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5.

 • 05050002847.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ và quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng. Chương 2: Thực trạng về phát triển đội ngũ và quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng các trường Tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Chương 3: Giải pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng các trường Tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 13050

Luận văn - Luận án (LIC) : [13050]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 13050
 • V_L0_00990_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hoài Nam;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2006)

 • Trình bày tổng quan về mạng riêng ảo; Nghiên cứu các cơ chế an ninh, bảo mật đựợc sử dụng trong mạng VPN: xác thức, mã hóa, chữ ký điện tử, tạo đường hầm, các thuật toán MD5, SHA, HMAC, Difie Hellman. Trình bày công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, trong đó nghiên cứu cơ chế hoạt động của MPLS, các giao thức phân phối nhãn LDP, giao thức định tuyến cưỡng bức CR LDP, giao thức báo hiệu RSVP. Triển khai ứng dụng mạng riêng ảo trên nền MPLS: mô hình mạng ngang hàng, mô hình mạng chồng lấn, kiến trúc MPLS/VPN, trình bày vấn đề bảo mật và chất lượng dịch vụ trong MPLS/VPN với mô hình "ống", mô hình "vòi". Triển khai MPLS/VPN trong thực tế, so sánh hai công nghệ mạng riêng ảo IPSec ...

 • 00050008222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2017)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù chung thân. Chương 2: Các quy định của pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt tù chung thân và thực trạng việc tổ chức thi hành hình phạt tù chung thân ở Việt Nam (số liệu từ năm 2010 đến năm 2015). Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù chung thân.

 • 00050008175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Linh;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

 • 01050003302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Gia Cường;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2016)

 • Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, chương này đề cập những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến BĐKH, dự tính khí hậu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và số liệu, chương này trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, chi tiết về số liệu dùng để tính toán, nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, chương này đưa ra kết quả nghiên cứu về đánh giả khả năng mô phỏng của mô hình; phân tích kết quả dự tính và đánh giá tính chưa chắc chắn trong các dự tính đối với nhiệt độ, lượng mưa vào giữa và cuối thế kỷ 21 theo hai kịch bản trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5.

 • 05050002847.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ và quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng. Chương 2: Thực trạng về phát triển đội ngũ và quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng các trường Tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Chương 3: Giải pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng các trường Tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 13050