Luận văn - Luận án (LIC) : [13041]

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 13041 tài liệu
 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Le, Quoc Minh; Tran, Kim Anh; Nguyen, Thanh Binh; Vu, Doan Minh (2012)

 • A brief survey of the development of new nanomaterials for photonic application will be presented. Based on the photoresponsive sol gel nanohybrid of polymethamethyl acrylate, silica, and zirconia (ASZ) or titania (AST) have been fabricated some planar light guiding structures and devices. The lanthanide containing nanosphere with core/shell structures have been synthesized in using a modified solgel process. The opal like photonic crystal structures have been fabricated by self assembling technique.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Người hướng dẫn: Dương, Xuân Ngọc; Nguyễn, Quốc Chí (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý đào tạo giảng viên lý luận chính trị (QLĐT GV LLCT). Nghiên cứu thực tiễn QLĐT GV LLCT ở nước ta hiện nay, trong đó tập trung nghiên cứu sâu (nghiên cứu điển hình) về QLĐT GV LLCT tại Học viện Báo chí – Tuyên truyền (HVBC (...); Electronic Resources

 • V_L0_00990_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trương, Hoài Nam;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Viết Kính (2006)

 • Trình bày tổng quan về mạng riêng ảo; Nghiên cứu các cơ chế an ninh, bảo mật đựợc sử dụng trong mạng VPN: xác thức, mã hóa, chữ ký điện tử, tạo đường hầm, các thuật toán MD5, SHA, HMAC, Difie Hellman. Trình bày công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, trong đó nghiên cứu cơ chế hoạt động của MPLS, các giao thức phân phối nhãn LDP, giao thức định tuyến cưỡng bức CR LDP, giao thức báo hiệu RSVP. Triển khai ứng dụng mạng riêng ảo trên nền MPLS: mô hình mạng ngang hàng, mô hình mạng chồng lấn, kiến trúc MPLS/VPN, trình bày vấn đề bảo mật và chất lượng dịch vụ trong MPLS/VPN với mô hình "ống", mô hình "vòi". Triển khai MPLS/VPN trong thực tế, so sánh hai công nghệ mạng riêng ảo IPSec ...

 • 00050008222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Nhung;  Người hướng dẫn: Phạm, Mạnh Hùng (2017)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù chung thân. Chương 2: Các quy định của pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt tù chung thân và thực trạng việc tổ chức thi hành hình phạt tù chung thân ở Việt Nam (số liệu từ năm 2010 đến năm 2015). Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù chung thân.

 • 00050008175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thúy Linh;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Văn Định (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

 • 01050003308(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Thân, Ngọc Thành;  Người hướng dẫn: Hà, Tiến Ngoạn (2017)

 • Chương 1: Các kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Bài toán Dirichlet cho Hệ phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai.

 • 01050003302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Gia Cường;  Người hướng dẫn: Mai, Văn Khiêm (2016)

 • Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, chương này đề cập những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến BĐKH, dự tính khí hậu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và số liệu, chương này trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, chi tiết về số liệu dùng để tính toán, nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, chương này đưa ra kết quả nghiên cứu về đánh giả khả năng mô phỏng của mô hình; phân tích kết quả dự tính và đánh giá tính chưa chắc chắn trong các dự tính đối với nhiệt độ, lượng mưa vào giữa và cuối thế kỷ 21 theo hai kịch bản trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5.

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 13041 tài liệu

Luận văn - Luận án (LIC) : [13041]

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 13041 tài liệu
 • item.jpg
 • Article


 • Tác giả : Le, Quoc Minh; Tran, Kim Anh; Nguyen, Thanh Binh; Vu, Doan Minh (2012)

 • A brief survey of the development of new nanomaterials for photonic application will be presented. Based on the photoresponsive sol gel nanohybrid of polymethamethyl acrylate, silica, and zirconia (ASZ) or titania (AST) have been fabricated some planar light guiding structures and devices. The lanthanide containing nanosphere with core/shell structures have been synthesized in using a modified solgel process. The opal like photonic crystal structures have been fabricated by self assembling technique.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Người hướng dẫn: Dương, Xuân Ngọc; Nguyễn, Quốc Chí (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý đào tạo giảng viên lý luận chính trị (QLĐT GV LLCT). Nghiên cứu thực tiễn QLĐT GV LLCT ở nước ta hiện nay, trong đó tập trung nghiên cứu sâu (nghiên cứu điển hình) về QLĐT GV LLCT tại Học viện Báo chí – Tuyên truyền (HVBC (...); Electronic Resources

 • V_L0_00990_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trương, Hoài Nam;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Viết Kính (2006)

 • Trình bày tổng quan về mạng riêng ảo; Nghiên cứu các cơ chế an ninh, bảo mật đựợc sử dụng trong mạng VPN: xác thức, mã hóa, chữ ký điện tử, tạo đường hầm, các thuật toán MD5, SHA, HMAC, Difie Hellman. Trình bày công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, trong đó nghiên cứu cơ chế hoạt động của MPLS, các giao thức phân phối nhãn LDP, giao thức định tuyến cưỡng bức CR LDP, giao thức báo hiệu RSVP. Triển khai ứng dụng mạng riêng ảo trên nền MPLS: mô hình mạng ngang hàng, mô hình mạng chồng lấn, kiến trúc MPLS/VPN, trình bày vấn đề bảo mật và chất lượng dịch vụ trong MPLS/VPN với mô hình "ống", mô hình "vòi". Triển khai MPLS/VPN trong thực tế, so sánh hai công nghệ mạng riêng ảo IPSec ...

 • 00050008222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Nhung;  Người hướng dẫn: Phạm, Mạnh Hùng (2017)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù chung thân. Chương 2: Các quy định của pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt tù chung thân và thực trạng việc tổ chức thi hành hình phạt tù chung thân ở Việt Nam (số liệu từ năm 2010 đến năm 2015). Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù chung thân.

 • 00050008175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thúy Linh;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Văn Định (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

 • 01050003308(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Thân, Ngọc Thành;  Người hướng dẫn: Hà, Tiến Ngoạn (2017)

 • Chương 1: Các kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Bài toán Dirichlet cho Hệ phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai.

 • 01050003302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Gia Cường;  Người hướng dẫn: Mai, Văn Khiêm (2016)

 • Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, chương này đề cập những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến BĐKH, dự tính khí hậu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và số liệu, chương này trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, chi tiết về số liệu dùng để tính toán, nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, chương này đưa ra kết quả nghiên cứu về đánh giả khả năng mô phỏng của mô hình; phân tích kết quả dự tính và đánh giá tính chưa chắc chắn trong các dự tính đối với nhiệt độ, lượng mưa vào giữa và cuối thế kỷ 21 theo hai kịch bản trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5.

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 13041 tài liệu