Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tân (1988)

 • Trong dự báo sương mù bức xạ thông thường người ta dự báo hai đại lượng nhiệt độ lúc tạo thành sương mù(TT) và nhiệt độ thấp (TM). Nếu TT dự báo lớn hơn hoặc bằng TM thì sương mù có khả năng xuất hiện. Trong trường hợp ngược lại, sương mù ít có khả năng xuất hiện…

 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Phái (1988)

 • Phân tích và so sánh các tài liệu về lưu lượng nước , lưu lượng dòng rắn của các cửa sông ven biển Bắc Bộ và các số liệu về thủy triều sóng, dòng chảy vùng ven biển trước các cửa sông này, cũng như phân tích hình thái hiện nay của các cửa sông này, cũng như phân tích hình thái hiện nay của các cửa sông ở đây được chia ra ba kiểu cửa sông…

 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Ưu (1988)

 • Trong khi tiến hành xây dựng mô hình toán các quá trình thủy văn, điều cần biết đầu tiên là các đặc trưng cơ bản của các quá trình đó. Biển Đông là một thủy vược tương đối tách biệt với đại dương, nằm hoàn toàn trong vùng xích đạo – nhiệt đới bắc bán cầu. Toàn bộ phần sâu của biển nằm trong khu vực 5độ vĩ bắc và 110độ kinh độ đông…

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Khiết; Đinh, Văn Ưu; Lê, Chí Vy (1988)

 • Đề cập đến vấn đề tính chế độ dòng bùn cát ở vùng cửa sông Thuận An. Trước hết các chỉ số tương tác dòng bùn cát và đánh giá khả năng tạo thành các vùng tích tụ tại ở vùng nghiên cứu…