Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cầu (2002)

 • This paper discusses some of the major questions with regard to types of language competence, the relationship between language 1 (mother tongue) and language 2 (foreign language) as well as elements of language competence in relation to culture. The paper stresses the fact that language competence involves both written and spoken language. In a broad sense, this competence would translate into speaking, listening, reading, writing and translating skills. Also, it is important to keep in mind that the acquisition of speaking and writing in a target language is conditional upon a host of factors apart from socio-cultural knowledge, hence different teaching & learning methods are called for.

 • Article


 • Authors: Tạ, Hòa Phương; Đoàn, Nhật Trưởng (2007)

 • Hệ tầng Đa Niêng (với tên gọi ban đầu là "điệp Đa Niêng”) ở Tây Bắc Bộ được Nguyễn Xuân Bao [1] xác lập năm 1969 trong quá trình đo vẽ địa chất tờ Vạn Yên, tỉ lệ 1:200.000. Tuy nhiên, trong một số công trình nghiên cứu về sau hệ tầng không được công nhận là một phân vị độc lập. Khi khảo sát lại các mặt cắt của hệ tầng và vận dụng Qui phạm địa tầng Việt Nam (1994), chúng tôi nhận thấy vẫn cần coi hệ tầng Đa Niêng là một phân vị thạch địa tầng độc lập. Bài viết này nhằm khẳng định điều đó, bổ sung những tư liệu mới về nội dung, khối lượng cũng như về cơ sở cổ sinh định tuổi cho hệ tầng. Tài liệu trong bài viết chủ yếu do các tác giả tự thu thập, một phần khác do một trong hai tác giả (ĐNT) thu thập cùng đồng nghiệp khi thực hiện đề tài "Nghiên cứu cổ sinh địa tầng và tướng đá cổ địa l...

 • Article


 • Authors: Đào, Sỹ Đức; Trịnh, Thị Phương (2009)

 • Trong công trình này, kỹ thuật bùn hoạt tính đã được sử dụng để khảo sát khả năng xử lý dịch đen sau khi đã được xử lý bởi kỹ thuật oxy hóa tiên tiến (tăng cường) với phản ứng Fentơn. Nghiên cứu tập trung khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, hàm lượng chất hữu cơ tới hiệu quả xử lý.

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thảo; Đỗ, Thị Phương; Nguyễn, Thị Cúc; Nguyễn, Thị Trang; Nguyễn, Thị Nga (2009)

 • Ung thư vú là loại bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ. Các nguyên nhân gây ung thư vú thường là các tác nhân từ môi trường như một số loại hóa chất, tia UV, khẩu phần ăn uống... DMBA (7,12 dimethyl benz[a] anthracene) là một hóa chất mang cấu trúc hydrocacbon vòng thơm (Polycyclic aromatic hydrocacbon - PAH) có khả năng gây đột biến gen và là một yếu tố gây ung thư vú.