Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Thanh; Le, Huy Tung (2017)

 • Developing virtual classroom training doesn't have to a chore. In fact, once you know each of the steps involved in the process, you can create deliverables that effectively improve employee skills and job performance, regardless of the subject matter. Even dreaded compliance training can become an engaging and exciting experience for your audience.

 • Article


 • Authors: Đỗ, Hoàng Ngân (2015)

 • 本研究はベトナム人日本語学習者を対象とし、知覚テストを使用した実験調査で、日本語における長音・促音の知覚に関する誤りの傾向を明らかにする。誤答を分析した結果、ベトナム人日本語学習者にとっては、低い短音を長音と誤判断する傾向が最も強かった。また、短音のパターンを促音のパターンと誤 判断する傾向も見られた。

 • Article


 • Authors: Nguyen Thi Viet, Thanh (2015)

 • Trên cơ sở hoàn cảnh và điều kiện lịch sử triều Nguyễn với nhiều biến động lớn, đặc biệt là cuộc cải cách hành chính lớn của vua Minh Mệnh và việc thực dân Pháp chiếm đóng, biến Hà Nội thành thành phố thuộc địa, bài biết giới thiệu đặc điểm của hệ thống địa danh hành chínhThăng Long - Hà Nội trong ba giai đoạn: giai đoạn 1802-1831, 1831-1887 và giai đoạn sau 1888. Cùng với việc mô tả những đặc điểm chung nhất của hệ thống địa danh, từ đặc điểm của đơn vị chỉ loại, số lượng âm tiết, nguồn gốc đến đặc trưng cấu tạo mang tính điển hình so với các khu vực khác, bài biết tập trung làm rõ những khác biệt quan trọng giữa các giai đoạn, trong đó nổi bật là các phương thức xây dựng và cấu tạo địa danh mới dưới ảnh hưởng của chủ trương “Hán hóa”, sử dụng mĩ tự của triều đình và chủ trương sáp...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cao Huần; Trần, Thị Tuyết; Nguyễn, Ngọc Khánh; Phạm, Mai Phương (2015)

 • Lãnh thổ Móng Cái có điều kiện tự nhiên đa dạng và phân hóa phức tạp, bao gồm cả lãnh thổ trên đất liền, trên biển, có cửa khẩu tạo nên tính đặc thù trong khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển một nền kinh tế tổng hợp. Tuy nhiên, Móng Cái cũng đang đứng trước nhiều thách thức trong tiến trình phát triển, đặc biệt là tìm kiếm các giải pháp nhằm phát huy được lợi thế tiềm năng lãnh thổ, đồng thời giảm thiểu những tác động bất lợi tới môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Vấn đề này có thể được giải quyết một cách hiệu quả hơn khi dựa trên nghiên cứu tổng hợp các điều kiện địa lý, bao gồm địa lý tự nhiên (chú trọng nghiên cứu cảnh quan), địa lý kinh tế-xã hội và địa lý môi trường. Đây là những cơ sở địa lý cho xác định khung không gian phát tri...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2015)

 • Tranh chấp thuế là tranh chấp hành chính có liên quan đến quyết định thu thuế và quyết định xử phạt đối với người nộp thuế. Hiện nay, giải quyết tranh chấp thuế bằng khiếu nại theo Luật Khiếu nại, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ quan giải quyết tranh chấp thuế là Cơ quan thuế, Cơ quan Hải quan, Bộ Tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Do tranh chấp về thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nộp thuế, đặc biệt là ảnh hưởng đến thực hiện quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp và lợi ích của người góp vốn nên thời hạn giải quyết cần được rút ngắn và khắc phục tình trạng “Luật khung” trong xác định căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế.

 • Article


 • Authors: Ngô, Hữu Hoàng (2015)

 • Bài viết là một nghiên cứu điển hình về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các sơn nữ Sapa thông qua phân tích năm đoạn video trên mạng xã hội. Nghiên cứu hướng đến trả lời câu hỏi “Thấy gì từ kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của những phụ nữ người dân bản địa Sapa nhìn từ khía cạnh giao tiếp liên văn hoá?”. Nghiên cứu nhằm đóng góp thêm một số quan điểm ngôn ngữ học ứng dụng trong việc dạy, học và sử dụng tiếng Anh hiện nay như ngôn ngữ giao tiếp chung toàn cầu.

 • Article


 • Authors: Đỗ, Tiến Long (2015)

 • Văn hóa doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá văn hóa doanh nghiệp là biện pháp giúp các nhà nghiên cứu cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống tổ chức, thực thi chiến lược và sự cam kết của đội ngũ nhân viên với các chính sách và triết lý quản lý, từ đó đưa ra những điều chỉnh nhằm củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài viết này trình bày bản chất của văn hóa doanh nghiệp và kết quả áp dụng phương pháp đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Từ kết quả đánh giá, nghiên cứu đề xuất một số bài học về phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam, là tiền đề cho các đá...

 • Article


 • Authors: Trương, Hồ Hải Từ khóa: (2015)

 • Ở Việt Nam, khái niệm “vận động hành lang”, “lợi ích nhóm” mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây và thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực như “chạy giấy phép, dự án”. Ở phạm vi thế giới, “vận động hành lang” đã được pháp luật thừa nhận từ lâu và phát triển một cách phổ biến ở nhiều nước. Bài viết này bước đầu phân tích hoạt động “vận động hành lang” ở Mỹ - nơi mà hoạt động vận động hành lang diễn ra sôi động nhất thế giới, xác định chính xác hơn hai mặt tích cực và tiêu cực của vận động hành lang và đề xuất về việc luật hóa hoạt động “vận động hành lang” ở Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trọng Điệp (2015)

 • Tình trạng quá tải trong giải quyết tranh chấp và thi hành án dân sự cùng yêu cầu cải cách theo hướng bổ sung những chế định tố tụng mới đặt ra nhu cầu xây dựng và hoàn thiện quy định về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự. Tuy nhiên, việc bổ sung chế định này trong thực tiễn pháp lý Việt Nam đòi hỏi những sửa đổi, bổ sung đáng kể và tổng thể các quy phạm pháp luật tố tụng hiện hành. Ngoài ra, những tranh luận về pháp lý xoay quanh trình tự, thẩm quyền và giá trị pháp lý của các phán quyết theo trình tự này khiến quá trình soạn thảo, ban hành và cụ thể hóa chế định thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự nói chung và lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng bị trì hoãn trong nhiều năm.

 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Vân (2015)

 • This paper attempts to give an account of the cross-cultural collaborative project between Vietnamese textbook writers and those of MacMillan Education and Pearson Education – two leading international second/foreign language textbook publishers – in producing the ten-year English textbook series for Vietnamese schools under the National Foreign Language 2020 Project. The paper is organized around three parts. Part one provides backgrounds to and bases for developing the textbook series. Part two describes in some detail the cross-cultural textbook development process the Vietnamese textbook writers and their collaborative colleagues of MacMillan Education and Pearson Education have been undertaking in developing the textbook series. Part three gives a résumé of what has been discus...