Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Đặng, Ngô Bảo Toàn; Phạm, Xuân Cảnh (2017)

 • Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam có nhiều dân tộc sinh sống, tỉnh có diện tích 14.125 km², chiếm 4,27% tổng diện tích Việt Nam. Diện tích đất lâm nghiệp chiếm 73% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh với 357.000 ha rừng, trong đó có 4 khu rừng đặc dụng và bảo tồn thiên nhiên. Hàng năm có hàng trăm đám cháy rừng xảy ra, gây nhiều thiệt hại cho tự nhiên, kinh tế và môi trường sinh thái của tỉnh. Do tác động của biến đổi khí hậu mà cháy rừng có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Với mục đích thành lập bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đề tài đã phân tích cơ chế, nguyên nhân gây cháy rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan tới cháy rừng bao gồm nhiều lớp thông tin về tự nhiên và kinh tế xã hội, trong đó có nhiều lớp thông tin khai thác từ tư liệu ảnh Lan...

 • Article


 • Authors: Nhữ, Thị Xuân; Đinh, Thị Bảo Hoa (2008)

 • In order to ensure the effectiveness of land use planning, the information about land quality and land characteristics plays an important role. The application of information technology is one of the best solutions in the area of laIn order to ensure the effectiveness of land use planning, the information about land quality and land characteristics plays an important role. The application of information technology is one of the best solutions in the area of land use planning in which land unit database is considered firstly and seriously. The land unit database consists of spatial data and attribute data, both of which should follow the standard. The paper presents a procedure to build the land unit database, and illustrates an application of the database to land suitability classif...

 • Article


 • Authors: Nguyen, An Thinh; Nguyen, Xuan Huan; Pham, Duc Uy; Nguyen, Son Tung (2008)

 • Mangroves play an important role in coastal zones in many aspects e.g. extremely essential habitats for many species, coastlinesprotection from natural hazards, and so on. However, in Vietnam, like in other developing countries, these mangrove areas have been destroyed and encroached as a consequence of a poorly planned economic development. The study has been conducted in Phu Long - Gia Luan region, which have the largest mangrove area in the Cat Ba Archipelago Biosphere Reserve, Hai Phong City, Vietnam. The aims of the study are to investigate existing land use conditions, land use changes, as well as driving forces and directions for the changes in order to build a case model of sustainable development; and integrate a mangrove conservation planning into the Gener...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cường (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp GIS và cây quyết định trong đánh giá đất đai nhằm cung cấp căn cứ cho quy hoạch sử dụng đất. GIS được sử dụng để thành lập các bản đồ đơn tính, đơn vị đất đai, thích nghi đất đai trong khi cây quyết định xác định mối quan hệ giữa các yếu tố đặc điểm đất đai với năng suất trung bình của cây trồng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho cây dừa. Mô hình hồi quy cây quyết định được thực hiện với: Biến mục tiêu là năng suất, các biến dự báo là: Loại đất, độ nhiễm mặn, độ nhiễm phèn, độ ngập nước và khả năng tưới. Kết quả mô hình cây quyết định cho thấy mức độ giải thích các biến dự báo là 99,09%. Diện tích cấp thích nghi cao chiếm 3.522,22 ha, cấp thích nghi trung bình chiếm 12.376,21 ha, cấp thích ...

 • Article


 • Authors: Tran, Thi Van (2008)

 • Ho Chi Minh City is a one of the biggest cities of Vietnam. Before 1945, there were about  400,000 inhabitants living in the city. During the last two decades, it became the biggest industrial and commercial center of the country. According to the statistics in 2005, its population was about 6.2 million people. In the suburban areas of the city, particularly in the northern part, agricultural activities  produce  the  main  income  of  these  local  residents.  Within  the  last  15  years,  due  to urbanization and emigration from other provinces, the population explosion became a serious problem. The conversion of agricultural land into residential areas has increased more and more, causing the change of land‐use structure. This paper describes the capability of remote sensing fo...

 • Article


 • Authors: Tran, Quang Bao; J. Laituri, Melinda (2011)

 • Forests play an important role in reducing erosion. In Vietnam, destroying natural forests in mountainous areas has caused serious environmental problems for sustainable development. Required forest areas for protection of soils from erosion in Vietnam are defined in this study. An algorithm of defining required forest area for soil erosion prevention is based on a comparison of soil loss prediction and its threshold of 10 ton ha -1 yr -1 (soil loss tolerance) within the GIS environment. Soil loss is predicted from rainfall erosivity index, slope, porosity and vegetation structures in which rainfall index is calculated from 30 year monthly rainfall data of 158 weather stations. A m...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Tịnh Ấu; Nguyễn, Duy Liêm; Nguyễn, Kim Lợi (2013)

 • Nghiên cứu tài nguyên nước ởquy mô lưu vực được chấp nhận rộng rãi nhưphương pháp tiếp cận phù hợp đểquản lý, đánh giá và mô phỏng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cùng với sựphát triển của khoa học - kĩthuật, công nghệGIS hỗtrợcác mô hình thủy văn dựa trên cơ sởvật lý và phân bốkhông gian mô phỏng chính xác các quá trình thủy văn diễn ra trên lưu vực và phản ánh sát thực tếcác chức năng của hệthống lưu vực sông. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông Đắk Bla thuộc phía bắc khu vực Tây Nguyên sửdụng Công cụ Đánh giá Đất và Nước (Soil and Water Assessment Tool - SWAT) tích hợp với công nghệGIS, qua đó tìm hiểu bản chất, quy luật của các quá trình thủy văn diễn ra trên lưu vực. Để đạt được mục tiêu trên, nghiên cứu tiến hành ...

 • Article


 • Authors: Lê, Hoàng Tú; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Duy Liêm; Nguyễn, Kim Lợi (2013)

 • Lũlụt là một trong những thảm họa thiên nhiên lớn tại Quảng Nam. Hầu hết các khu vực trũng thấp của tỉnh đều là những vùng dễbịngập lũ. Trong yêu cầu hạn chếthấp nhất các thiệt hại vềngười và của cần có một công cụhỗtrợra quyết định một cách toàn diện trong công tác kiểm soát cũng nhưcảnh báo lũlụt. Mục tiêu của nghiên cứu là (i) phát triển cấu trúc thứbậc các yếu tố ảnh hưởng đến lũthông qua thuật toán Analytic Hierarchy Process (AHP) đểcung cấp thông tin cho các phân tích nguy cơlũ, (ii) thành lập bản đồphân vùng nguy cơlũdựa trên công nghệthông tin địa lý (Geographic Information System-GIS), (iii) tích hợp hai phương pháp và ứng dụng cho lưu vực sông Vu Gia tại tỉnh Quảng Nam. Sáu yếu tố được xác định có ảnh hưởng đến vùng nguy cơlũbao gồm: độdốc, thổnhưỡng, sửdụng đất, lư...

 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Nguyễn, Thanh Thủy (2008)

 • Digital Elevation Model (DEM) is an important component of GIS applications in many socio-economic areas. Especially, DEM has a very important role in monitoring and managing natural resources, preventing natural hazards, and supporting spatial decision making. Usually, DEM is built by interpolation from a limited set of sample points. Thus, the accuracy of the DEM is depended on the used interpolation method. By analyzing the data of experimental DEM creation using three popular interpolation techniques (inverse distance weighted - IDW, spline, and kriging) in four different survey projects (Thai Nguyen, Go Cong Tay, Co Loa, and Duong Lam), the paper has made an assessment of influence of interpolation technique on the DEM accuracy. Based on that, some recommendations on choosing i...