Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thúy Hằng (2017)

 • Bài viết trình bày nghiên cứu khảo sát các lỗi biên dịch trong các bản dịch của sinh viên năm thứ ba tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trên cơ sở khung phân tích lỗi biên dịch về nội dung và hình thức, nhóm tác giả phân tích các bản dịch của 406 bài tập biên dịch từ tuần 1 đến tuần 7 và các bài kiểm tra giữa học kỳ I của 58 sinh viên năm học 2017-2018, qua đó chỉ ra nguyên nhân các lỗi biên dịch về nội dung như lỗi ngữ pháp, lựa chọn từ, văn phong, ngữ dụng và các lỗi về hình thức liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Từ kết quả phân tích, nhóm tác giả đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy - học trong các giờ học biên dịch tiếp theo

 • Article


 • Authors: Nguyen, Tat Thang (2009)

 • This paper illustrates the relationship between language and embodiment through evidence of the English and Vietnamese language. Evidence presented confirms that there is a close correlation between language and embodiment, thus inferring the implication for the job of teaching and learning languages, which requires the task takers to be equipped with knowledge of this relationship in order to provide a meaningful and productive work.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ (2006)

 • Fixed forms have attracted many researchers. This special phenomenon of language has been discovered from different angles. According to the Author, these ways can be put into three main groups: language, psychology and communication. This article deals withthe first two ways. The way to approach language inquires the process of lexical fixing so as to define characteristics of phraseology through criteria of syntax and semantics. The way to approach psychology relies on memory; It gives permission to exceedthe traditional lexical units at the level of below the sentence to approach co-op groups which were considered product of culture. Hence, it is necessary to combine these two ways to understand thoroughly both width a...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Thơm (2005)

 • Bài báo trình bày cụ thể những gì nằm đằng sau việc giảng dạy cụ thể của Chủ tịch Hồ, yêu cầu của ông về một chiến lược ngôn ngữ trong sự tham gia mang tính cách mạng, sự nhấn mạnh của ông về cách đáp ứng nhu cầu của người nghe (là khối lượng lớn) vào xem xét, làm thế nào để đảm bảo hướng phù hợp cho lời nói và sự liên quan như một tiêu chí trong chiến lược đàm thoại.

 • Article


 • Authors: Hoàng, Dĩ Đình (2008)

 • Nhà văn Võ Thị Hảo, "người kể chuyện cổ tích hiện đại" đã cho ra mắt độc giả yêu thích văn chương những tác phẩm đi cùng năm tháng. Truyện ngắn Hồn trinh nữ là tác phẩm tiêu biểu của chị. Chị có lối kể chuyện cuốn hút, có duyên với văn phong sắc sảo vừa quen vừa lạ, ảo thực lẫn lộn. Bài viết này dựa trên cơ sở lý thuyết về điểm nhìn của Trần thuật học, vận dụng phương pháp phân tích ngữ dụng (qua các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ có lựa chọn) để tìm hiểu về ngôn ngữ trần thuật.

 • Article


 • Authors: Dương, Quốc Cường (2010)

 • Một trong những yếu tố ngôn ngữ nhận thức sâu hơn về thế giới đó là hệ thống các phương tiện biểu hiện ngữ nghĩa của tính từ đa nghĩa. Trong tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình” việc sử dụng tính chất biểu cảm của tính từ đa nghĩa là dựa vào những khả năng biểu hiện những đơn vị ngôn ngữ này, đó là những thành tố của hệ thống ngôn ngữ văn học của thời đại. Trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của mình L. Tôlxtôi đã mở rộng phạm vi sử dụng các chức năng lời nói những tính từ đa nghĩa trong ngôn ngữ văn học Nga để mô tả con người, sự vật, hiện tượng. Điều đó cho phép thực hiện trong văn bản văn học không chỉ chức năng tiếp nhận thông tin mà còn cả chức năng đánh giá hình tượng nghệ thuật, nó làm cho những cảm xúc thật hơn, có ý nghĩa hơn và phân định rõ hơn.