Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lân Trung (2015)

 • Trước đây, quá trình dạy-học ngoại ngữ thường đặt trọng tâm vào người thầy và phương pháp giảng dạy. Trái lại, từ những năm cuối thế kỉ 20 đến nay, khi quan điểm lấy người học và việc học làm trung tâm chiếm vai trò chủ đạo và rõ ràng đã đạt hiệu quả cao hơn, trọng tâm phải chuyển sang người học và phương pháp học nhằm tạo lập và phát triển tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người học, đáp ứng nhu cầu của chính họvà giúp họ trởthành người học tập suốt đời. Bài viết này khái lược những nhận thức chung về việc dạy-học ngoại ngữ, giải đáp một số vấn đề cơ bản nhưnhững yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến người học, người học cần có những điều kiện gì và phẩm chất nào. Phần tiếp theo của bài viết tổng kết những nhận thức vềngười học và phương pháp học ngoại ngữtrong các phương phá...

 • Article


 • Authors: Bùi, Hiền (2004)

 • Trình bày khái niệm chất lượng cao trong dạy học ngoại ngữ; sự tương tác của các nhân tố tham gia đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao; một vài kết luận

 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Luyến (2002)

 • Meaning and sense are two interrelated concepts instrumental in verbal communication. They are at the crossroads of many disciplines such as linguistics, psychology, and psycholinguistics. Study of meaning and sense may hold out important implications for foreign language teaching and learning. However, as is noted, the existing amount of research on these entities still fails to shed light on the nature and use of them. This paper makes another attempt to redefine the nature of, relationship between, and the development of, thêse two concepts. Thus, foreign language education can be facilitated, and put on a more scientific and effective footing.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Long (2016)

 • Bài báo tập trung thảo luận tình hình ứng dụng Công nghệThông tin (CNTT) vào quá trình dạy - học ngoại ngữ nói chung và cụ thể là tiếng Anh từ lí thuyết đến thực tiễn; từ mô hình thế giới đến thực trạng ứng dụng tại Việt Nam. Ở phần kinh nghiệm quốc tế, trên nền tảng giáo dục kĩ thuật số, bài báo phân tích các đường hướng phổ biến hiện nay thế giới đang áp dụng làm các mô hình lí thuyết cho việc đưa CNTT vào lớp học, vào quá trình giảng dạy, tiếp theo là phần phân tích các năng lực CNTT mà người giáo viên cần đạt được. Ở phần nghiên cứu thực tiễn ở Việt Nam, bài báo đi sâu phân tích nhu cầu thực tiễn và tính thiết yếu của việc ứng dụng CNTT trong bối cảnh Việt Nam, kèm theo là thực trạng ứng dụng hiện nay. Kết luận rút ra và các kiến nghị được trình bày ở phần kết luận

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Thuấn (2002)

 • Evaluation plays a specially important role in teaching and learning foreign ỉanguanges and at the same time is its unseperated part. In this article the author deals with several principles and several steps concerning designing a testing instrument in teaching foreign languages, especially summarizing evaluation, criterial evaluation and normative evaluation.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Sửu (2004)

 • Hệ thống trường và lớp chuyên, trogn đó có ngoại ngữ đã cung cấp cho xã hội và các trường đại học, cao đẳng nhiều học sinh xuất sắc. Học sinh từ các trường này cũng là nguồn cho các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (quốc tế, với những môn học khác ). Tuy vậy, các cuộc trao đổi và tiếp xúc với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trực tiếp giảng dạy cho thấy còn một số vấn đề cần được quan tâm hơn nữa để nâng cao hơn hiệu quả dạy và học. Bài viết trước hết xin được nếu ra một số nhận xét về hiện trạng dạy và học ở những lớp này.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Cơ (2004)

 • Mục đích của việc dạy - học ngoại ngữ là thực hành giao tiếp bằng các thể loại lời nói. Để thực hiện được mục đích cuối cùng này, nhiều nhà giáo học pháp luận đã đang và sẽ nghiên cứu, thử nghiệm để tìm ra phương pháp tối ưu dùng cho cả thầy và trò. Một trong những ngữ liệu giúp họ đạt được kết quả cuối cùng là bài khóa nói chung và bài khóa này có vai trò quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lân Trung (2002)

 • Môn Thực hành tiếng (THT) là một môn học chuyên ngành rất quan trọng trong các trường chuyên ngữ. Đó là môn học chiếm tới 30-35% tổng sô" đơn vị học trình được giảng dạy trong 4 năm học. Ở các nước tiên tiến, trước khi vào các trường chuyên ngữ, trình độ ngoại ngữ của người học đã tương đối cao, nên khối lượng giò dành cho khu vực này không lỏn, khi vào trường sinh viên được hướng dẫn để nâng cao trình độ THT, sô" giờ chủ yếu dùng để nghiên cứu sâu vể ngoại ngữ đó cũng như đế học các yếu tô" văn minh liên quan đến cộng đồng bản ngữ. Ớ nước ta, yêu cầu đầu tiên đối với một sinh viên chuyên ngữ là đọc thông viết thạo, giao tiếp thuần thục bằng ngoại ngữ đó, có nghĩa là thực hành tốt ở mức độ cao. Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, mục tiêu này chưa thể thực hiện đư...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hòa (2004)

 • This paper is an attempt made to take a critical review of current trends in contrastive linguistics geared towards helping foreign language education. Basically, we can distinguish three directions. Based on FL education practice, the first of these is aimed at finding our differences between languages.