Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Tuyết; Lê, Thị Huyền Trang (2017)

 • Công tác bồi dưỡng giáo viên (BDGV) thường được coi là một công cụ hữu hiệu trong việc thực thi cải cách giáo dục. Tuy nhiên, để việc bồi dưỡng mang lại hiệu quả mong muốn, các chương trình bồi dưỡng cần được thiết kế khoa học, hợp lý và đáp ứng được nhu cầu của người học. Căn cứ vào kết quả của một khảo sát trên diện rộng với phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, bài viết này đề cập tới mức độ đáp ứng các yêu cầu trên của các chương trình BDGV trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa phần giáo viên cho rằng họ không sử dụng được những kiến thức trong các lớp BDGV trong thực tế dạy học tại địa phương. Việc thiếu vắng các tiết học thực hành, chưa quan tâm tới môi trường dạy học cụ thể đồng thời bỏ qua kinh nghiệm giảng dạy của đa phần giáo viên đượ...

 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh (2007)

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của cấu trúc ngừ nghĩa của ngôn ngữ loài người (cùng với cấu trúc ngừ âm và cấu trúc ngữ pháp), bài viết điểm xuyết các quan điếm về câu trúc ngữ nghĩa do Langacker (1987) và Taylor (2002) đ ể xuất và sau đó gợi ý nôn nghiên cứu xem xét cấu trúc ngữ nghĩa theo sự tống hòa/kôt hợp dựa trôn nhừng phố quát ngôn ngữ bao gổm: (a) sự kết hợp nghĩa của các từ và đoản ngữ tạo nên câu; (b) vị trí tưang đối của các thực thể được kế đến trong câu; (c) sự hiệu chinh và các vùng năng động; (d) các không gian tâm linh chung cho sự thông hiểu cú a con người; và (e) sự thông hiểu v ề mặt dụng học dựa trên các đặc điểm v ề ngôn cảnh. Đổng thời xem xét cấu trúc ngữ nghĩa theo sự không tổng hòa/kết hợp dựa trên những đặc thù của ngôn ngữ cụ thể đang được nghiên cứu (tiếng A...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Hùng (2015)

 • Bài báo nhằm mục đích đánh giá mức độhài lòng của các đối tượng liên quan đối với chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên (GV) tiểu học và Trung học cơsở và hiệu quả phần mềm hỗ trợ dạy học (CTBD NLTA&PM) bằng cách khảo sát quan điểm của ba đối tượng (giáo viên, giảng viên và cán bộquản lí tại các sởGD&ĐT) xem các đối tượng có hài lòng với chương trình bồi dưỡng này hay không, và cần có những thay đổi bổsung gì đểnâng cao chất lượng trong thời gian tới. Phương pháp điều tra xã hội học sửdụng 3 bảng câu hỏi khảo sát gồm các câu hỏi đóng theo thang 5 bậc Likert và các câu hỏi mở đã được thực hiện trên 5037 giáo viên tiếng Anh, 180 giảng viên các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và 115 cán bộquản lí (CBQL) tại các sởGD&ĐT trong cảnước. Sốliệu thu thập được...

 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Vân (2007)

 • This paper presents the innovations in teaching writing skills to students of English in Vietnamese upper-secondary schools. The paper starts by presonting a number of approaches to teaching writing : the conirolled-to-free practice approach , the free-writing approach, the paragraph - paitern approach, the cominunicative approach, and the process approach. Then it turns to outline the approacli to teaching writing in Vietnamese upper-secondarv schools. It is suggested that the approach to teaching writing in upper secondary schools is a combination of a number of approaches in which the communicative and the process aproaches play a dominant role. Having outlined the approach to leaching writing in Vietnamese uppor-socondary schools, the paper suggests a two-stage teaching procedu...

 • Article


 • Authors: Hồ, Thị Kiều Oanh (2010)

 • Trong bài viết này, chúng tôi mô tả và so sánh một số chỉ tố lịch sự trong hành động ngỏ lời giúp đỡ bằng tiếng Anh Úc và tiếng Việt. Những chỉ tố này bao gồm chiến lược ngỏ lời giúp đỡ và chỉ tố biểu thị quan hệ xã hội gồm từ xưng hô, kính ngữ (KN) và tiểu từ tình thái (TTTT) được khảo sát trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Trên cơ sở đó, chúng tôi lý giải nguyên nhân sâu xa gây nên những tương đồng và / hoặc khác biệt về cách dùng những chỉ tố lịch sự này dựa theo quan điểm về thể diện và lịch sự của hai nền văn hoá Úc, Việt..

 • Article


 • Authors: Hà, Cẩm Tâm (2002)

 • Studies of pragmatic interference in second or foreign language acquisition by speakers from different cultural-linguistic communities have multiplied abroad. But in Vietnam, such investigations in respect of development of tact in general and politeness strategies in particular by Vietnamese learning English are quite limited both in kind and in degree. A solid theoretical and practical footing is much in need now to help learners to develop appropriate pragmatic communicative strategies. Ha Cam Tam’s paper makes an effort to adapt Blum-Kulka syntactic transformation model to conducting a comparative study of Vietnamese and Australian tact and politeness strategies in some concrete social situat...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thủy Minh (2002)

 • In this article the author provides a brief account of several main notions of relative pronouns and relative pronominal clauses in English. Then she presents some following ways of translating English relative pronominal clauses into Vietnamese: 1/ by attributive clauses; 2/ by cognate predicates; 3/ by seperated simple sentences. She believes that the mentioned above ways of translating would be useful for Vietnamese students in learning English pronouns and in translating English relative pronominal clauses into Vietnamese.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa (2004)

 • Tiếng Anh là một ngôn ngữ SVO, trong đó vị trí thuận của chủ ngữ là ở trước vị ngữ, vị trí điển hình của bổ ngữ là sau vị ngữ. Tuy nhiên chủ ngữ có thể xuất hiện sau vị ngữ trong những điều kiện nhất định. Cấu trúc đảo ngữ với mô hình X+V+S là một trường hợp tiêu biểu