Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Phan, Trường Thị; Võ, Việt Vân (2008)

 • In Eastern Sea (South China Sea), Jurassic - Cretaceous magmatic intrusives are discovered, they were cutting the Pre-Cenozoic sedimentaries. The Cenozoic volcanic basalts are strongly distributed together with Cenozoic sedimentaries. The paper concerns only the volcanic activities with description on their geology, chemistry, geochemistry, isotopic ages and their forming mechanism. In fact, the main topic of the paper is dealt with the forming mechanism of basalt in the dynamics of the opening of Eastern Sea in particular, and of South China Sea in general.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh (2017)

 • Nghiên cứu trước tiên đề cập đến các nhận định về tham vọng quyền lực của Trung Quốc, tiếp theo đó là phân tích các trở lực đối với Trung Quốc đến từ các chủ thể trong hệ thống quốc tế gồm thể chế, định chế quốc tế, các quốc gia láng giềng và Hoa Kỳ. Nghiên cứu này cho rằng đây là các trở lực không dễ vượt qua vì vẫn còn một chặng đường dài phía trước để Trung Quốc có thể đạt được một quyền lực kết hợp giữa cứng và mềm vượt trội nhằm áp đảo và thuyết phục các chủ thể của các trở lực này

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến (2009)

 • Với sự ra đời của Công ước Luật biển 1982, các quốc gia ven biển được phép mở rộng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Điều này khiến cho Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ tồn tại vùng biển chồng lấn. Vì vậy, cùng với việc ký kết hiệp định phân định ranh giới biển, hai bên cũng đã ký Hiệp định hợp tác nghề cá vào ngày 25/12/2000. Vùng biển Việt Nam còn nhiều khu vực có triển vọng khai thác chung, đặc biệt là khai thác chung nghề cá. Đứng trước triển vọng hợp tác đó, đòi hỏi Việt Nam cần có sự chuẩn bị chu đáo cả về chính sách luật pháp và thực tiễn. Trong bài viết này, thông qua việc đánh giá tổng quan tình hình đàm phán, ký kết, thực thi Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc, tác giả mong muốn rút ra một số bài học kinh nghiệm để Việt Nam vừa có v...

 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Hải; Trần, Thị Hồng Liên (2011)

 • Trong gần bốn thập kỷ qua, cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hầu khắp các quốc gia trên thế giới thuộc mọi trình độ phát triển. Quy mô rộng lớn và tính phi hiệu quả quá nghiêm trọng của DNNN đã dẫn tới xu thế cải cách. Kinh nghiệm cải cách cho thấy vai trò tối quan trọng của việc phải xác định được đại diện cho chủ sở hữu nhà nước vì đặc điểm riêng biệt của sở hữu nhà nước so với sở hữu tư nhân. Việc xác định và duy trì vai trò đại diện sở hữu nhà nước là một hành trình gian nan, và mô hình Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc sẽ cung cấp nhiều thông tin có ý nghĩa thông qua các phân tích trong bài viết này.

 • Article


 • Authors: Phạm, Thái Quốc (2010)

 • Thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN từ đầu những năm 1990 đã có nhiều khởi sắc và đang gia tăng rất nhanh trong 10 năm trở lại đây. Điều này dường như phù hợp với mong muốn của cả hai bên trước những biến đổi nhanh chóng cũng như diễn biến mới của kinh tế thế giới - đặc biệt là cuộc Khủng hoảng toàn cầu vừa diễn ra, giúp Trung Quốc và ASEAN thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các đối tác, giảm bớt sự phụ thuộc của cả hai bên vào các quan hệ kinh tế truyền thống với các trung tâm kinh tế thế giới là Tây Âu và Hoa Kỳ. Bài viết này phân tích quan hệ thương mại Trung Quốc - ASEAN chủ yếu từ đầu những năm 2000 trở lại đây, đánh giá những kết quả và hạn chế, đồng thời đưa ra một số kiến nghị cho Việt Nam trong giải quyết một số tồn tại nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiế...

 • Article


 • Authors: Ngũ, Hồng Quang (2009)

 • Trong tố tụng hình sự Trung Quốc có một loại hình thức truy tố là tư tố, tức là do người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp tự truy tố bị cáo. Bài viết được giới thiệu về phạm vi vụ án tư tố, những vấn đề đưa ra tư tố và thù tục xét xử vụ án tư tố của Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng chế độ tư tố có giá trị và ý nghĩa riêng trong tố tụng hình sự, có thể là một hình thức truy tố bổ sung của công tố trong tố tụng hình sự.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh (2018)

 • Nghiên cứu tiến hành phân tích các mục tiêu phát triển Trung Quốc được thể hiện trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tác động của các mục tiêu này đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng các mục tiêu này sẽ có cả tác động tích cực và tiêu cực đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Việt Nam với chiều hướng và mức độ tùy thuộc vào nhận thức, mục tiêu và hành vi gia tăng quyền lực của Trung Quốc. Trong tình huống như vậy, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng của phía Việt Nam