Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh; Trần, Thị Thanh Vân (2007)

 • Bàt báo này tống lược quan điểm về THỨC trong ngữ pháp truyền thống và trong một số đường hướng nghiên cứu ngữ pháp mới. Khác với quan niệm truyền thống cho rằng thức là phạm trù của riêng động từ (bao gồm thức chỉ định, thức mệnh lệnh, và thức giả định) gắn với tính giả thực của hành động, quan điểm của ngữ pháp chức năng hệ thống (mà điển hình là Halliday và môn đệ) đã nêu rõ thức là phạm trù cú pháp học bao gồm hai yếu tố chủ ngữ và phần biến vị của động từ. Theo quan điểm này của Halliday, chúng tôi đã phân tích cách thể hiện của thức trong hai ngôn ngữ Anh và Việt, đặc biệt nêu lên cách hiểu ý nghĩa "biến vị" của động từ tiếng Anh và tiếng Việt trong cấu trúc động ngữ - tương phản với phần dư (NỀN) trong toàn bộ cấu trúc của câu, nêu rõ đặc trưng ngữ pháp/cú pháp cùa phần bi...

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Minh Phương (2017)

 • Bài viết này đề cập đến cách chuyển dịch các yếu tố danh hóa (YTDH) động từ trong tiếng Nhật sang tiếng Việt. Kết quả khảo sát ngữliệu trong 06 bản dịch truyện ngắn hiện đại của Nhật Bản cho thấy, khi chuyển dịch sang tiếng Việt đối với trường hợp danh hóa cho động từ, thì ở cả câu có vị ngữ danh từ, vị ngữ tính từ, vị ngữ động từ đều có những phương thức chuyển dịch giống nhau. Đó là: (i) YTDH trong tiếng Nhật được chuyển dịch bằng một YTDH tương đương trong tiếng Việt; (ii) YTDH trong tiếng Nhật được chuyển dịch bằng một danh từ khái quát; (iii) Tổ hợp “ ~ Động từ + yếu tố danh hóa” trong câu tiếng Nhật được chuyển dịch bằng một danh từ. Danh từ này thường được phái sinh từ động từ xuất hiện trong tổ hợp đó; (iv) YTDH trong tiếng Nhật bị lược bỏkhi chuyển dịch. Trong các phươn...

 • Article


 • Authors: Lưu, Quý Khương (2017)

 • Cùng với xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người nước ngoài, sau đây gọi chung là người nước ngoài (NNN) đến Đà Nẵng. Họ đến với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, nghiên cứu, đầu tư, tìm kiếm cơ hội làm ăn và nhiều mục đích khác. Một trong những rào cản đối với việc thực hiện thành công các mục đích của NNN khi đến Việt Nam là giao tiếp với người địa phương. Dù rằng hiện nay tiếng Anh có thể được sử dụng trong giao tiếp quốc tế nhưng nhiều lúc NNN vẫn gặp khó khăn vì không phải người dân Việt Nam nào cũng có thể dùng tốt tiếng Anh. Một giải pháp NNN tìm đến là học tiếng Việt. Nắm được thực tế này, từ nhiều năm nay, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (ĐHNN - ĐHĐN) đã xây dựng nhiều ...

 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Tình (2006)

 • The issue of the order of words has been researched for a long time in the way of logic and rhetotic. The order of words has been also studied a s a specific characteristics of type of language in the way of syntax, semantics and lately in the way of pragmatics. It plays a role in showing the focus emphasized and expressing the modality.

 • Article


 • Authors: Lê, Văn Canh (2015)

 • Nghĩa (meaning) và nghĩa học (semantics) luôn giữ vị trí trung tâm của ngôn ngữ học. Bản chất của nghĩa ngôn là gì và quá trình kiến tạo nghĩa ngôn xảy ra như thế nào là hai câu hỏi lớn đối với các nhà ngôn ngữ học trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Ngữ nghĩa học bao gồm nghĩa từ vựng và nghĩa cú pháp. Tuy nhiên, vấn đề nghĩa trong tiếng Việt chưa được giới Việt ngữ trong nước quan tâm thỏa đáng. Hệ quả là ngoài một vài công trình của Đỗ Hữu Châu, các nhà nghiên cứu, các học giả và nghiên cứu sinh chuyên ngành ngôn ngữ học khó có thể tìm được những công trình nghiên cứu về nghĩa trong tiếng Việt một cách khoa học và có hệ thống. Cuốn sách ‘Nghĩa học Việt ngữ’ của Giáo sư Nguyễn Thiện Giáp được xuất bản là đúng lúc và đáng hoan nghênh. Ngoài phần Lời nói đầu trong đó tác giả đ...

 • Article


 • Authors: Le, Thi Hong Duyen (2011)

 • Personal pronouns play an important role in any act of communication. Each language possesses a system of personal pronouns with its own rules and cultural aspects, which sometimes causes difficulties for learners of different cultures. This article will attempt to look at some issues in using third person singular pronouns He/She in English and Vietnamese through some certain situations so as to help learners and translators understand and use them correctly.