Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Phan, Thị Hồng Xuân (2017)

  • Chính tả có một vai trò quan trọng trong giao tiếp. Hiện nay, có rất nhiều người mắc lỗi chính tả. Điều đó gây ra nhiều hệ lụy. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc viết sai chính tả. Muốn khắc phục vấn nạn này cần tìm hiểu những nguyên nhân và có những giải pháp phù hợp. Bài báo tập trung nghiên cứu vấn đề đó

  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thủy Minh (2002)

  • In this article the author provides a brief account of several main notions of relative pronouns and relative pronominal clauses in English. Then she presents some following ways of translating English relative pronominal clauses into Vietnamese: 1/ by attributive clauses; 2/ by cognate predicates; 3/ by seperated simple sentences. She believes that the mentioned above ways of translating would be useful for Vietnamese students in learning English pronouns and in translating English relative pronominal clauses into Vietnamese.