Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Đức; Vũ, Đức Nghiệu; Dương, Hồng Nhung (2007)

 • Quảng cáo trên báo chí quốc ngữ đầu thế kỷ XX đã tạo ra sức lôi cuốn nhất định cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên các nhãn hiệu sản phẩm lúc đó chưa phong phú, đa dạng. Mới đầu phần lớn chỉ là những lời rao vặt bán hàng, những thông báo, sau đó mới giới thiệu trực tiếp mặt hàng, chủ hàng một cách đầy đủ. Về mặt từ ngữ chúng tôi đã thống kê tên gọi các mặt hàng, sản phẩm xuất hiện trong các quảng cáo của báo chí quốc ngữ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

 • Article


 • Authors: Nguyen, Khanh Ha (2007)

 • This account is an attempt to provide a bref description of some semantic relations between the clauses of Vietnamese conditional sentences, and the focus will be three of them, namely, the causal relations, the inferential ralations, and the speech act relations. The “sufficient conditionality” theory suggested bay Van der Auwera is regarded as the basis of the present analysis.

 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Đức (2005)

 • Tính chức năng cho phép người nói lựa chọn những từ ngữ thích hợp với từng ngữ cảnh để thực hiện hành vi xưng hô hoặc miêu tả. Người Việt hiểu rất rõ ý định của một phụ nữ khi chị nói ra bằng một danh ngữ: “Ô hay! Cái nhà anh này!”. Dụng pháp của danh ngữ này chỉ gắn với ngữ cảnh. Sự tình của phát ngôn cũng nằm trong ngữ cảnh, được tri nhận qua ngữ cảnh.

 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu (2010)

 • Bài này khảo sát những từ cổ được dùng trong ba văn bản được viết bằng chữ quốc ngữ thế kỉ XVII: thư của Igesico Văn Tín gửi Marini, viết ngày 12-9-1659, thư của Bento thiện gửi Marini, viết ngày 25-10-1659, văn bản nói về Lịch sử nước Annam cũng do B. Thiện soạn thảo khoảng đầu hoặc giữa năm 1659, gửi cho Marini. Các kết quả chính thu được là như sau: - Trong vốn từ được dùng ở ba văn bản nói trên, có 45 từ nay đã là từ cổ, bao gồm: 27 thực từ (gồm cả những từ vẫn còn trong tiếng Việt ngày nay, nhưng vào thế kỉ XVII chúng được dùng với nghĩa cổ, nay không còn sử dụng nữa) và 18 hư từ. - Trong 18 hư từ nêu trên, nếu xét về mặt chức năng của chúng, có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn: + Phô (chỉ có một từ này) chuyên đứng trước danh từ + Thay thảy (chỉ có một từ này) chuyên đứng c...

 • Article


 • Authors: Lê, Đông; Nguyễn, Văn Chính (2010)

 • Trong mối liên hệ với chủ thể hành động (actor) bèn thuộc phạm vi những tình thái chỉ dùng với chủ thể là co người. Sự tình gắn với bèn sự tình chủ động, có chủ đích, có sự kiểm soát của ý thức, ý chí. Người nói sử dụng bèn khi nhận thức được hoàn cảnh ít nhiều không bình thường, đáng quan tâm ở phương diện nào đó. Phạm vi hoạt động điển hình nhất của “ bèn” là trong kiểu diễn ngôn mang tính kể chuyện, trình bày lại hay nói về những sự tình mang tính thực hữu và được thực tại hóa trước so với thời điểm phát ngôn. Trong kiểu diễn ngôn đó, bản thân bèn và hành động sau bèn không thể chấp nhận được hàng loạt các chỉ tố liên quan tới thời – thể khác. Khi xét bèn trong sự liên quan đến phủ định. Bản thân bèn, nói chung rất khó tác động trực tiếp của quy định, mặc dù, phủ định có thể dùng...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Vân Dung (2005)

 • Việc sử dụng từ xưng hô là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng trong chiến lược hội thoại. Khi giao tiếp, chủ thể giao tiếp phải tỏ ra chô đối tượng giao tiếp thấy mình rất quen biết họ, xưng hô đúng đối tượng. Cùng một người trong những mối quan hệ xã hội khác nhau thì xưng hô cũng khác. Trong khuôn khổ của bài báo này, chúng tôi bước đầu so sánh hai hệ thống từ xưng hệ trong tiếng Việt và trong tiếng Pháp nhằm nên lên được những khác biệt và tương đồng trong việc sử dụng từ xưng hô trong giao tiếp bằng lời.

 • Article


 • Authors: Hà, Cẩm Tâm (2005)

 • Báo cáo này đề cập đến một số lỗi ngữ âm mà học sinh thường mắc trong phát âm ra một số phụ âm tiếng Anh. Số liệu được thu thập từ những lần hỏi thi vấn đáp sau đó phân tích đôì chiếu vối những nguyên tắc phát âm trong tiếng Anh đê đưa ra những lý giải về lỗi. Mục đích cuỗì cùng là đưa ra những gợi ý nhằm giúp học sinh cải thiện được việc phát âm của họ. Đồng thời tác giả cũng đề xuất một sô" kiến nghị trong việc lựa chọn sinh viên ngay từ đầu vào để đảm bảo có những giáo viên tốt cho thế hệ tương lai.