Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Tình (2006)

 • The issue of the order of words has been researched for a long time in the way of logic and rhetotic. The order of words has been also studied a s a specific characteristics of type of language in the way of syntax, semantics and lately in the way of pragmatics. It plays a role in showing the focus emphasized and expressing the modality.

 • Article


 • Authors: Lê, Văn Canh (2015)

 • Nghĩa (meaning) và nghĩa học (semantics) luôn giữ vị trí trung tâm của ngôn ngữ học. Bản chất của nghĩa ngôn là gì và quá trình kiến tạo nghĩa ngôn xảy ra như thế nào là hai câu hỏi lớn đối với các nhà ngôn ngữ học trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Ngữ nghĩa học bao gồm nghĩa từ vựng và nghĩa cú pháp. Tuy nhiên, vấn đề nghĩa trong tiếng Việt chưa được giới Việt ngữ trong nước quan tâm thỏa đáng. Hệ quả là ngoài một vài công trình của Đỗ Hữu Châu, các nhà nghiên cứu, các học giả và nghiên cứu sinh chuyên ngành ngôn ngữ học khó có thể tìm được những công trình nghiên cứu về nghĩa trong tiếng Việt một cách khoa học và có hệ thống. Cuốn sách ‘Nghĩa học Việt ngữ’ của Giáo sư Nguyễn Thiện Giáp được xuất bản là đúng lúc và đáng hoan nghênh. Ngoài phần Lời nói đầu trong đó tác giả đ...

 • Article


 • Authors: Le, Thi Hong Duyen (2011)

 • Personal pronouns play an important role in any act of communication. Each language possesses a system of personal pronouns with its own rules and cultural aspects, which sometimes causes difficulties for learners of different cultures. This article will attempt to look at some issues in using third person singular pronouns He/She in English and Vietnamese through some certain situations so as to help learners and translators understand and use them correctly.

 • Article


 • Authors: Cẩm, Tú Tài (2007)

 • Bài viết tiến hành khảo sát, miêu tả, phân tích và so sánh phương thức diễn đạt ý phủ định trong tiếng Hán và tiếng Việt từ góc độ ngữ pháp và ngữ dụng. Nội dung nghiên cứu có thể cung cấp thêm tài liệu tham khảo cũng như những gợi ý trong việc dạy học, phiên dịch, nghiên cứu tiếng Hán và tiếng Việt.

 • Article


 • Authors: Phan, Thị Hồng Xuân (2017)

 • Chính tả có một vai trò quan trọng trong giao tiếp. Hiện nay, có rất nhiều người mắc lỗi chính tả. Điều đó gây ra nhiều hệ lụy. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc viết sai chính tả. Muốn khắc phục vấn nạn này cần tìm hiểu những nguyên nhân và có những giải pháp phù hợp. Bài báo tập trung nghiên cứu vấn đề đó

 • Article


 • Authors: Nguyen, Lan Trung (2008)

 • Le "mot" reste toujours une notion qui attire une attention particulière de la part des linguistes. J. Peytard et E. Genouvrier ont confimé : "Nulle autre ne connaît un statut plus ambigu que le sien ... Les linguistes, contraints eux aussi d'en utiliser constamment, ne parviennent pas à en donner une définition univoque". Dans l'article, l'auteur s'efforce de déterminer les critères fondamentaux pour une identification de la notion du mot en vietnamien, et partant d'analyser les procédés de formation de mot très représentatifs dans cette langue.