Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến (2010)

 • Bài viết này đề cập một tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay liên quan đến việc phân vùng, quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển. Ngoài ra, tác giả cũng rút ra một số nhận xét và tổng quan về tầm quan trọng của quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển. Theo đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện và hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam, cũng như phục vụ chiến lược phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2010)

 • Cách đây 50 năm, ngày 04 tháng 10 năm 1957, sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik (vệ tinh nhân tạo đầu tiên của thế giới) được cả thế giới khâm phục và coi đó như một nỗ lực to lớn của quốc gia này trong việc chinh phục không gian. Tiếp theo đó, vào tháng 4 năm 1961, con tàu vũ trụ đầu tiên do phi công vũ trụ người Nga Y. Gagarin điều khiển đã bay quanh trái đất, và tháng 7 năm 1969, nhà du hành vũ trụ người Mỹ Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Những sự kiện lịch sử này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ của loài người. Những thực tế này đã và đang đòi hỏi những quy tắc pháp luật nhằm điều chỉnh những hoạt động liên quan và phát sinh trong vũ trụ nhằm ngăn ngừa những nguy cơ có hại tới con người, đe dọa hòa bình và an ninh...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến (2007)

 • Bài viết đã nêu và phân tích các quy định về bảo vệ quyền công dân và bảo vệ quyển con người trong hầu hết các quy định của pháp luật Việt Nam, từ đạo luật cao nhất (Hiến pháp của Việt Nam) đến những văn bản pháp luật khác. Các quy định trong hệ thống các văn bàn pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền công dân và bảo vệ quyền con người là đẩy đủ và toàn diện, đổng thời những quy định pháp luật này cũng phù hợp với các Công ước quốc tế về Quyền con người, ví dụ như: Công ước về Quyến dân sự và Chính trị năm 1966, Công ước quốc tế về các Quyến kinh tế' văn hoá và xã hội năm 1966, v.v... Các quy định này ngày càng được áp dụng vào thực tiễn đời sống ở Việt Nam. Đổng thời, Việt Nam đã và đang hoàn thiện cơ chế thực thi về quyền con người để phù hợp với xu thế p...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến (2010)

 • Bài viết này đề cập một cách tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay đến việc phân vùng, quản lý tổng hợp đến phân vùng ven bờ biển. Ngoài ra tác giả cũng rút ra một số nhận xét và tổng quan về tầm quan trọng của quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển. Theo đó tác giả đưa ra một số kiến nghị để cải thiện và hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam cũng như phục vụ chiến lược phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường;  Advisor: Nguyễn, H. C. (2010). Xây dựng pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, 26, 1-11. (2010)

 • Cách đây 50 năm, ngày 04 tháng 10 năm 1957, sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ linh Spuinik (vệ tinh nhân lạo đầu tiên của thế giới) được cả thế giới khâm phục và coi đó như là cột mốc, một nỗ lực to lớn của quốc gia này trong việc chinh phục không gian. Tiếp theo đó, vào tháng 4 năm 1961, con tàu vũ trụ đầu tiên do phi công vũ trụ người Nga Y. Gagarin điều khiển đã bay quanh trái đất và tháng 7 năm 1969, nhà du hành vũ trụ người M ỹ Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Những sự kiện lịch sử này đã mở ra mội kỷ nguyên mới trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ của loài người…