Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyen, Lan Trung (2008)

 • Le "mot" reste toujours une notion qui attire une attention particulière de la part des linguistes. J. Peytard et E. Genouvrier ont confimé : "Nulle autre ne connaît un statut plus ambigu que le sien ... Les linguistes, contraints eux aussi d'en utiliser constamment, ne parviennent pas à en donner une définition univoque". Dans l'article, l'auteur s'efforce de déterminer les critères fondamentaux pour une identification de la notion du mot en vietnamien, et partant d'analyser les procédés de formation de mot très représentatifs dans cette langue.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Vân Dung (2005)

 • Việc sử dụng từ xưng hô là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng trong chiến lược hội thoại. Khi giao tiếp, chủ thể giao tiếp phải tỏ ra chô đối tượng giao tiếp thấy mình rất quen biết họ, xưng hô đúng đối tượng. Cùng một người trong những mối quan hệ xã hội khác nhau thì xưng hô cũng khác. Trong khuôn khổ của bài báo này, chúng tôi bước đầu so sánh hai hệ thống từ xưng hệ trong tiếng Việt và trong tiếng Pháp nhằm nên lên được những khác biệt và tương đồng trong việc sử dụng từ xưng hô trong giao tiếp bằng lời.

 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Diên (2005)

 • Tiêng Anh và tiếng Việt khác nhau vê loại hình ngôn ngữ nên việc dịch từ câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt có những hình thức khác nhau. Làm thê nào đê có thê hiểu được và dịch được một câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt sao cho đủng và thuần Việt? Trong bài viết này, chúng tôi bước đầu khảo sát và đưa ra một sô" nhận xét vê khá năng chuyên dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt từ góc độ đối chiếu các tương dương dịch thuật.