Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tùng Cương (2002)

 • The article makes the readers familiar with the important features of pioblems of culture in foreign language teaching. As cultural characteristics , expressed in all the levels and components o f every language, the systems of personal pronouns in Vietnamese and Russian hav/e some differences, that attract attention of the teachers, researchers and learners. In Russian the personal pronouns are regarded as neutral and combine! vwith the finite forms of the verb. All the persons are used in the direct and figurative mieuning. It is difficult for Vietnamese learners to use the personal pronouns in Russian In Vietnamese the personal pronouns are characterized as highly ennotional expressed. In Vietnamese the use of systems of dif...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quý Mão (2003)

 • Ngữ âm tiếng Nga và tiếng Việt từ lâu đã được các nhà ngôn ngữ học nghiên cứu và miêu tả một cách đầy đủ và có hệ thống. Trên cơ sở của các thành tựu đó, một số nhà Nga ngữ học Việt Nam đã tiến hành đối chiếu hai hệ thống âm vị Nga, Việt và đã đề xuất nhiều khuyến nghị khoa học rất bổ ích đối với giảng dạy ngữ âm tiếng Nga cho học sinh Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quý Mão (2006)

 • Trong quá trình phát triên lâu dài nền văn hoá của mình, dân tộc Nga và dân tộc Việt đào tạo nên ngôn ngừ riêng, lựa chọn và thải loại, trau chuốt và phát triển chúng, giữ lại những gì giá trị nhất, biêu cám nhất, nhân rộng kho tàng vôn có cua mỗi ngôn ngừ, làm cho chúng trở thành công cụ giao tiếp không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn cả trong phạm VI quốc tế. Trong quá trình hội nhập ngày nay, tiếng Nga cũng như tiếng Việt ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong sự trao đôi kinh tê, giao lưu văn hoá giữa các dân tộc.