Natural Sciences and Technology : [1039]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1039
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Quân; Nguyễn, Hữu Thọ; Nguyễn, Xuân Sáng (2018)

 • Các hạt nano tinh thể ZnO và ZnO pha tạp ion Cr3+được tổng hợp thành công bằng phương pháp sol-gel. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy trong tinh thể nano ZnO pha tạp ion Cr3+không có sự hình thành pha thứ cấp nhưng có sự giảm hằng số mạng a và c. Phổ phát quang (PL) cho thấy có sự suy giảm cường độ phát xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy khi có mặt ion Cr3+, điều này là do sự suy giảm tái bức xạ của điện tử và lỗ trống. Hoạt tính quang xúc tác phân hủy hợp chất màu hữu cơ methylene blue (MB) cũng được khảo sát. Kết quả cho thấy khi có pha tạp ion kim loại, vật liệu thể hiện hoạt tính quang xúc tác tốt hơn so với ZnO. Cơ chế tăng cường tính quang xúc tác cũng đã được giải thích.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Bui, Xuan Vuong (2018)

 • Zoledronate (Z) - one type of bisphosphonate has associated with bioglass (BG) to elaborate composite material for medical applications. The mixture of glass particles in zoledronate solution was stirred, frozen and lyophilized to obtain composite material containing 0.1 wt% of zoledronate (noted composite BG-0.1Z). The NMR analysis highlighted the effects of zoledronate introduced on the structure of bioglass. The ICP-OES method was used to evaluate the dissolution of synthetic composite in a simulated body fluid (SBF). Obtained results show that the introduction of 0.1 wt% of zoledronate affecting to the dissolution and bioactivity of bioglass.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền; Đỗ, Thị Cẩm Nhung; Nguyễn, Phú Hùng; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Bùi, Phương Thuận; Nguyễn, Quang Huy (2018)

 • CYP2E1 là gen mã hóa enzyme CYP3E1 đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa của nhiều hợp chất hữu cơ được dùng phổ biến trong công nghiệp như benzen, toluen, xylen, styren (B, T, X, S). Sự xuất hiện các biến thể trên vùng promoter của gen CYP2E1 có thể dẫn tới sự thay đổi mức độ biểu hiện của gen và tiến triển của một số bệnh ở đối tượng phơi nhiễm với dung môi hữu cơ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích các điểm đa hình trên đoạn promoter của gen CYP2E1 ở 118 người bao gồm 73 công nhân làm việc tại công ty sản xuất sơn bị phơi nhiễm với dung môi hữu cơ và 45 công nhân may không bị phơi nhiễm (đối chứng) thông qua phương pháp PCR và giải trình tự. Kết qủa ban đầu cho...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Minh Quân; Trần, Minh Khoa; Nguyễn, Thanh Phúc; Trương, Minh Phương (2018)

 • Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 09 năm 2018 tại đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang nhằm mục tiêu đánh giá được thực trạng đa dạng nguồn tài nguyên cây làm thuốc ở đảo này. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn và điều tra thực địa, thu mẫu theo tuyến, kết hợp với tra cứu các tài liệu chuyên ngành về cây làm thuốc. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 443 loài cây làm thuốc thuộc 316 chi của 128 họ trong 4 ngành thực vật, trong đó, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) đa dạng nhất, chiếm 88,28% tổng số họ, 94,30% tổng số chi và 94,81% tổng số loài khảo sát được. Có 9 loài có tên trong “Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam” (2006), “Sách đỏ Vi...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Minh Thuy; Nguyen, Thị Ngoc Anh; Le, Thi Trinh; Le, Quang Huong; Pham, Thi Phuong Thao; Nguyen, Quang Trung; Tran, Manh Tri (2018)

 • Phthalates, industrial synthetic chemicals, have been widely used in consumer products to improve the flexibility of plastics. The fact shows that the more plastic products (cosmetics, beverage covered by plastic, personal care products, food wrap film, etc.) are used, therefore, the more phthalates are found in various environments such as sludge, dust, air, and water. In spite of their significant benefits in our lives and industry, their effects on the reproductive and toxicities in laboratory animals have been shown. However, the comprehension of phthalates has been limited. In this work, the method for determination of phthalates in beverage by gas chromatography tandem mass spec...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Luong, Xuan Dien; Nguyen, Xuan Truong; Ngo, Duc Quan; Ken-ichi, Yamashita; Kenichi, Sugiura (2018)

 • The N,O-bidentate ligand 2-((methylimino)methyl)pyren-1-ol (1) gives with nickel acetate in a mixed solvent of toluene and ethanol in the presence of NaOAc the nickel(II) complex 1(Ni). It was characterized by elemental analysis, IR, NMR, MS spectroscopy and single crystal X-ray diffraction. With respect to the nickel atom the complex 1(Ni) adopts a distorted square planar trans-coordination geometry. Concerning the ligand arrangement, complex 1(Ni) has a step configuration with the angle of 35.5o between the mean planes of the pyrene rings in the two independent molecules and step distance S = 1.93 Å, whereas the referent nickel(II) bis(salicylaldiminato) takes a much smaller step co...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phú Hùng; Lê, Thị Thanh Hương; Lưu, Thị Bình (2018)

 • All trans retinoic acid (ATRA) đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình của tế bào và là một chất tiềm năng đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư. Tự làm mới là đặc điểm nổi bật của tế bào gốc ung thư (TBGUT) được kiểm soát chặt chẽ bởi một số gene đặc trưng, đồng thời nó còn bị chi phối bởi các con đường tín hiệu phân tử trong tế bào. Con đường tín hiệu Notch đã được chỉ ra là một trong số ít con đường tín hiệu phân tử chủ chốt của TBGUT, nó điều hoà khả năng tự làm mới và sự sống sót của các TBGUT. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chỉ ra rằng ATRA đã điều hòa giảm sự biểu hiện các gene quan trọng liên quan tới sự tự làm mới của tế bào như Sox2, KLF4, DMNT1 và MYC cũng như các ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thị Thuy; Nguyen, Thanh Liem; Vu, Minh Duc (2018)

 • By performing the reaction for one hour at three different temperatures, the thermodynamic properties of the epoxidation reaction using tungstate-based catalyst of RSO and eRSO were determined. The rate constant of these epoxidation reactions were varied from 0.57.10-2 to 1.01.10-2 l.mol-1.s-1 with RSO and 0.97.10-2 to 1.76.10-2 l.mol-1.s-1 with eRSO. The activated energies of reaction were 6.2 and 6.6 kcal.mol-1, respectively. The enthalpy ΔH was positive indicating that the epoxidation process was a endothermic reaction, but the free-energy ΔF was also positive, so there was a specific temperature at which the epoxidation process was the most effective. Experimental results showed t...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nghiem, Duc Trong; Nguyen, Quoc Binh; Tran, Van On; Nguyen, Phuong Hanh; Nguyen, Trung Thanh (2018)

 • The genus Alpinia Roxb. is one of the largest genera of Zingiberaceae family, with about 250 species on the world and 35 species in Vietnam. Many species of Alpinia are used in traditional medicine of Vietnam such as Alpinia oblongifolia, Alpinia oxyphylla,... In this article, Alpinia graminifolia - a new record species for Vietnam flora was discovered in the mountain of Northern Vietnam (Quang Ninh province and Bac Giang province). Specimens were collected in Quang Ninh province (Uong Bi City, Thuong Yen Cong commune, Yen Tu mountain) and Bac Giang province (Son Dong dist., Thanh Luan commune), deposited at the Vietnam National Museum of Nature (VNMN), herbarium of Hanoi University o...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Huyền; Trần, Thị Thùy Anh; Nguyễn, Thị Hồng Vân (2018)

 • Gen CYP19A1 mã hóa enzyme aromatase P450 tham gia vào con đường sinh tổng hợp hormone giới tính estrogen và androgen. Sự đa hình về trình tự nucleotide của gen này, trong đó có đa hình đơn nucleotide (SNP) được cho là có liên quan đến sự thay đổi hoạt tính của enzyme, dẫn đến thay đổi nồng độ hormone estrogen và androgen có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú. Trong nghiên cứu này, 60 mẫu máu của bệnh nhân nữ mắc ung thư vú và 50 mẫu máu đối chứng được sửdụng để xác định tỉ lệ kiểu gen tại hai locus SNP rs10046 C>T và rs2236722 Tr p39Arg (T>C) trên gen CYP19A1 bằng phương pháp PCR-RFLP và PCR-CTPP và xác định mối liên quan giữa các SNP này với nguy cơ mắc ung thư vú trong nhóm...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Diện; Nguyễn, Lê Ái Vĩnh; Nông, Văn Hải (2018)

 • Nostoc là một trong những nhóm vi khuẩn lam (Cyanobacteria) có cấu trúc dạng sợi, có tế bào dị hình, quang tự dưỡng, thường phân bố rộng rãi trong đất trồng. Nghiên cứu này trình bày kết quả phân lập một số chủng vi khuẩn lam Nostoc từ đất trồng lúa, cây công nghiệp ở tỉnh Nghệ An và đánh giá sự sinh trưởng, khả năng cố định nitơ phân tử của chúng; hướng đến mục tiêu sản xuất sinh khối vi khuẩn lam Nostoc để làm phân đạm hữu cơ. Kết quả đã phân lập thành công 5 chủng vi khuẩn lam Nostoc, bao gồm 3 chủng biểu hiện màu xanh lam (Nostoc calcicola HN9-1a, Nostoc linckia Cam-C1, Nostoc paludosum ĐT3-02) và 2 chủng biểu hiện màu nâu (Nostoc ellipsosporum NH2X7, Nostoc gelatinosum TT3-05) t...

 • item.jpg
 • -


 • Authors: Do, Cong Ba; Le, Ngoc Cong; Le, Dong Tan (2018)

 • The flora at Tan Trao historical site, Tuyen Quang province is quite rich and varied. Initially, there were 726 species, 462 genera, 137 families, belonging to 6 vascular plant species. Among them, Magnoliophyta has the largest number of 669 species (accounting for 92.15%), 427 (accounting for 92.42%) and 115 families (accounting for 83.94%). Followed by the Polypodiophyta with 39 species (5.37%), 25 genera (5.41%), 13 families (9.49%). Psilotophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pinophyta are the rest. The Magnoliophyta is the most diversified, with 5.82 species per family and 3.71 families per family. The survival spectrum of the Tan Trao historical flora was determined as SB = 73....

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Bao Ngoc; Do, Thi Ly; Esther, Derouet; Nguyen, Huu Tuan Dung; Nguyen, Thanh Tung (2018)

 • Our purpose was to develop and characterize a protein drug delivery system in agarose-glucan complex. The complex was produced by sonicating the mixture of agarose-glucan components and a protein in liquid paraffin with Sonics Vibracell Processor adapted from method of Nuo Wang et all 1997 [1]. We used etanercept, an anti-tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) as a model protein drug, which was encapsulated successfully into agarose-glucan complex system. This protein can neutralize the TNF-α, a pro-inflammatory cytokines that plays a pivotal role in regulating the inflammatory response in rheumatoid arthritis (RA) and well known as mediator worsening RA pathogenesis. The agarose-glucan ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quang Hoa; Bui, Nguyen Quoc Trinh (2018)

 • Lanthanum nickel oxide LaNiO3 (LNO) isextensively known as one of typical perovskite-structured materials with metallic conductivity, which is suitable for the electrode application in electronic devices such as transistors or solar cells. Since LNO is a low-cost material and a simple fabrication process, it has been attracted much attention for commercialization. In this paper, we have focused on optimizing the fabrication process of LNO thin films on SiO2/Sisubstrate and Al foil by using asolution process. The crystal structure and surface morphology were characterized by using X-ray diffraction and field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM), respectively. It was found tha...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Ha, Phi (2018)

 • The stability analysis of linear time invariant delay differential- algebraic equations (DDAEs) is analyzed. Examples are delivered to demonstrate that the eigenvalue-based approach to analyze the exponential stability of dynamical systems is not valid for an arbitrarily high index system, and hence, a new concept of weak exponential stability (w.e.s) is proposed. Then, we characterize the w.e.s in term of a spectral condition for some special classes of DDAEs.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Luong, Duy Thanh (2018)

 • Measurements of the zeta potential in sandpacks saturated with monovalent electrolytes at six different electrolyte concentrations have been reported. The values we record are classified into two groups based on the magnitude of the zeta potential: group 1 (samples S1 and S2) and group 2 (samples S3 and S4). The measured zeta potential in magnitude in group 1 is much smaller than that in group 2 and in literature at the same electrolyte concentration. The reason for a big variation of the zeta potential between group 1 and group 2 may be due to the difference in technique of making sand particles of different size leading to change of particle surface properties. Consequently, the zet...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Nghia; Nguyen, Duy Hung (2018)

 • Cu doped ZnS microstructures were prepared by the thermal evaporation method using ZnS powder and CuCl2.2H2O powder as precusor materials. The microstructures was characterized by using X-ray diffraction (XRD) analysis. The XRD studies indicated that there are two phases (ZnS and ZnO) at the undoped sample, but most of the samples are only having wurtzite (hexagonal) phase of ZnS after doping. The photoluminescence emission and photoluminescence excitation of ZnS and Cu2+ doped ZnS microstructures have been studied. The photoluminescence excitation spectra of ZnS microstructures is presented around 374 nm. By doping of Cu2+ ion, the absorption wavelength is shifted towards the lower w...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Lê, Hồng Anh; Lê, Thị Ngọc Anh; Mai, Thị Đàm Linh; Đinh, Thị Mai; Nguyễn, Thị Thanh Hằng; Dương, Văn Hợp (2018)

 • Từ 30 mẫu đất trồng ngô (15 mẫu đất trồng ngô ở Hà Nội và 15 mẫu đất trồng ngô ở Hà Nam), chúng tôi đã phân lập được 3179 bào tử AMF. Bằng phương pháp phân loại dựa vào hình thái, chúng tôi đã xếp chúng vào 8 chi và 27 loài: Acaulospora gerdemanii, A. mellea, A. morrowiae, A. rehmii, Acaulospora longula, Acaulospora sp.1, Acaulospora sp.2, Acaulospora sp.3, Cetraspora pellucida, Dentiscutata sp., Dentiscutata reticulata, Gigaspora albida, G. decipiens, G. gigantea, G. margarita, Glomus ambisporum, G. multicaule, G. luteum, G.intraradices, Glomus sp., Rhizophagus gregaria, R. clarus, Rhizophagus sp., S. constrictum, New AMF 1, New AMF 2, New AMF 3; trong đó có 03 chi 9 loài...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1039

Natural Sciences and Technology : [1039]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1039
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Quân; Nguyễn, Hữu Thọ; Nguyễn, Xuân Sáng (2018)

 • Các hạt nano tinh thể ZnO và ZnO pha tạp ion Cr3+được tổng hợp thành công bằng phương pháp sol-gel. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy trong tinh thể nano ZnO pha tạp ion Cr3+không có sự hình thành pha thứ cấp nhưng có sự giảm hằng số mạng a và c. Phổ phát quang (PL) cho thấy có sự suy giảm cường độ phát xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy khi có mặt ion Cr3+, điều này là do sự suy giảm tái bức xạ của điện tử và lỗ trống. Hoạt tính quang xúc tác phân hủy hợp chất màu hữu cơ methylene blue (MB) cũng được khảo sát. Kết quả cho thấy khi có pha tạp ion kim loại, vật liệu thể hiện hoạt tính quang xúc tác tốt hơn so với ZnO. Cơ chế tăng cường tính quang xúc tác cũng đã được giải thích.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Bui, Xuan Vuong (2018)

 • Zoledronate (Z) - one type of bisphosphonate has associated with bioglass (BG) to elaborate composite material for medical applications. The mixture of glass particles in zoledronate solution was stirred, frozen and lyophilized to obtain composite material containing 0.1 wt% of zoledronate (noted composite BG-0.1Z). The NMR analysis highlighted the effects of zoledronate introduced on the structure of bioglass. The ICP-OES method was used to evaluate the dissolution of synthetic composite in a simulated body fluid (SBF). Obtained results show that the introduction of 0.1 wt% of zoledronate affecting to the dissolution and bioactivity of bioglass.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền; Đỗ, Thị Cẩm Nhung; Nguyễn, Phú Hùng; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Bùi, Phương Thuận; Nguyễn, Quang Huy (2018)

 • CYP2E1 là gen mã hóa enzyme CYP3E1 đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa của nhiều hợp chất hữu cơ được dùng phổ biến trong công nghiệp như benzen, toluen, xylen, styren (B, T, X, S). Sự xuất hiện các biến thể trên vùng promoter của gen CYP2E1 có thể dẫn tới sự thay đổi mức độ biểu hiện của gen và tiến triển của một số bệnh ở đối tượng phơi nhiễm với dung môi hữu cơ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích các điểm đa hình trên đoạn promoter của gen CYP2E1 ở 118 người bao gồm 73 công nhân làm việc tại công ty sản xuất sơn bị phơi nhiễm với dung môi hữu cơ và 45 công nhân may không bị phơi nhiễm (đối chứng) thông qua phương pháp PCR và giải trình tự. Kết qủa ban đầu cho...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Minh Quân; Trần, Minh Khoa; Nguyễn, Thanh Phúc; Trương, Minh Phương (2018)

 • Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 09 năm 2018 tại đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang nhằm mục tiêu đánh giá được thực trạng đa dạng nguồn tài nguyên cây làm thuốc ở đảo này. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn và điều tra thực địa, thu mẫu theo tuyến, kết hợp với tra cứu các tài liệu chuyên ngành về cây làm thuốc. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 443 loài cây làm thuốc thuộc 316 chi của 128 họ trong 4 ngành thực vật, trong đó, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) đa dạng nhất, chiếm 88,28% tổng số họ, 94,30% tổng số chi và 94,81% tổng số loài khảo sát được. Có 9 loài có tên trong “Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam” (2006), “Sách đỏ Vi...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Minh Thuy; Nguyen, Thị Ngoc Anh; Le, Thi Trinh; Le, Quang Huong; Pham, Thi Phuong Thao; Nguyen, Quang Trung; Tran, Manh Tri (2018)

 • Phthalates, industrial synthetic chemicals, have been widely used in consumer products to improve the flexibility of plastics. The fact shows that the more plastic products (cosmetics, beverage covered by plastic, personal care products, food wrap film, etc.) are used, therefore, the more phthalates are found in various environments such as sludge, dust, air, and water. In spite of their significant benefits in our lives and industry, their effects on the reproductive and toxicities in laboratory animals have been shown. However, the comprehension of phthalates has been limited. In this work, the method for determination of phthalates in beverage by gas chromatography tandem mass spec...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Luong, Xuan Dien; Nguyen, Xuan Truong; Ngo, Duc Quan; Ken-ichi, Yamashita; Kenichi, Sugiura (2018)

 • The N,O-bidentate ligand 2-((methylimino)methyl)pyren-1-ol (1) gives with nickel acetate in a mixed solvent of toluene and ethanol in the presence of NaOAc the nickel(II) complex 1(Ni). It was characterized by elemental analysis, IR, NMR, MS spectroscopy and single crystal X-ray diffraction. With respect to the nickel atom the complex 1(Ni) adopts a distorted square planar trans-coordination geometry. Concerning the ligand arrangement, complex 1(Ni) has a step configuration with the angle of 35.5o between the mean planes of the pyrene rings in the two independent molecules and step distance S = 1.93 Å, whereas the referent nickel(II) bis(salicylaldiminato) takes a much smaller step co...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phú Hùng; Lê, Thị Thanh Hương; Lưu, Thị Bình (2018)

 • All trans retinoic acid (ATRA) đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình của tế bào và là một chất tiềm năng đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư. Tự làm mới là đặc điểm nổi bật của tế bào gốc ung thư (TBGUT) được kiểm soát chặt chẽ bởi một số gene đặc trưng, đồng thời nó còn bị chi phối bởi các con đường tín hiệu phân tử trong tế bào. Con đường tín hiệu Notch đã được chỉ ra là một trong số ít con đường tín hiệu phân tử chủ chốt của TBGUT, nó điều hoà khả năng tự làm mới và sự sống sót của các TBGUT. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chỉ ra rằng ATRA đã điều hòa giảm sự biểu hiện các gene quan trọng liên quan tới sự tự làm mới của tế bào như Sox2, KLF4, DMNT1 và MYC cũng như các ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thị Thuy; Nguyen, Thanh Liem; Vu, Minh Duc (2018)

 • By performing the reaction for one hour at three different temperatures, the thermodynamic properties of the epoxidation reaction using tungstate-based catalyst of RSO and eRSO were determined. The rate constant of these epoxidation reactions were varied from 0.57.10-2 to 1.01.10-2 l.mol-1.s-1 with RSO and 0.97.10-2 to 1.76.10-2 l.mol-1.s-1 with eRSO. The activated energies of reaction were 6.2 and 6.6 kcal.mol-1, respectively. The enthalpy ΔH was positive indicating that the epoxidation process was a endothermic reaction, but the free-energy ΔF was also positive, so there was a specific temperature at which the epoxidation process was the most effective. Experimental results showed t...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nghiem, Duc Trong; Nguyen, Quoc Binh; Tran, Van On; Nguyen, Phuong Hanh; Nguyen, Trung Thanh (2018)

 • The genus Alpinia Roxb. is one of the largest genera of Zingiberaceae family, with about 250 species on the world and 35 species in Vietnam. Many species of Alpinia are used in traditional medicine of Vietnam such as Alpinia oblongifolia, Alpinia oxyphylla,... In this article, Alpinia graminifolia - a new record species for Vietnam flora was discovered in the mountain of Northern Vietnam (Quang Ninh province and Bac Giang province). Specimens were collected in Quang Ninh province (Uong Bi City, Thuong Yen Cong commune, Yen Tu mountain) and Bac Giang province (Son Dong dist., Thanh Luan commune), deposited at the Vietnam National Museum of Nature (VNMN), herbarium of Hanoi University o...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Huyền; Trần, Thị Thùy Anh; Nguyễn, Thị Hồng Vân (2018)

 • Gen CYP19A1 mã hóa enzyme aromatase P450 tham gia vào con đường sinh tổng hợp hormone giới tính estrogen và androgen. Sự đa hình về trình tự nucleotide của gen này, trong đó có đa hình đơn nucleotide (SNP) được cho là có liên quan đến sự thay đổi hoạt tính của enzyme, dẫn đến thay đổi nồng độ hormone estrogen và androgen có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú. Trong nghiên cứu này, 60 mẫu máu của bệnh nhân nữ mắc ung thư vú và 50 mẫu máu đối chứng được sửdụng để xác định tỉ lệ kiểu gen tại hai locus SNP rs10046 C>T và rs2236722 Tr p39Arg (T>C) trên gen CYP19A1 bằng phương pháp PCR-RFLP và PCR-CTPP và xác định mối liên quan giữa các SNP này với nguy cơ mắc ung thư vú trong nhóm...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Diện; Nguyễn, Lê Ái Vĩnh; Nông, Văn Hải (2018)

 • Nostoc là một trong những nhóm vi khuẩn lam (Cyanobacteria) có cấu trúc dạng sợi, có tế bào dị hình, quang tự dưỡng, thường phân bố rộng rãi trong đất trồng. Nghiên cứu này trình bày kết quả phân lập một số chủng vi khuẩn lam Nostoc từ đất trồng lúa, cây công nghiệp ở tỉnh Nghệ An và đánh giá sự sinh trưởng, khả năng cố định nitơ phân tử của chúng; hướng đến mục tiêu sản xuất sinh khối vi khuẩn lam Nostoc để làm phân đạm hữu cơ. Kết quả đã phân lập thành công 5 chủng vi khuẩn lam Nostoc, bao gồm 3 chủng biểu hiện màu xanh lam (Nostoc calcicola HN9-1a, Nostoc linckia Cam-C1, Nostoc paludosum ĐT3-02) và 2 chủng biểu hiện màu nâu (Nostoc ellipsosporum NH2X7, Nostoc gelatinosum TT3-05) t...

 • item.jpg
 • -


 • Authors: Do, Cong Ba; Le, Ngoc Cong; Le, Dong Tan (2018)

 • The flora at Tan Trao historical site, Tuyen Quang province is quite rich and varied. Initially, there were 726 species, 462 genera, 137 families, belonging to 6 vascular plant species. Among them, Magnoliophyta has the largest number of 669 species (accounting for 92.15%), 427 (accounting for 92.42%) and 115 families (accounting for 83.94%). Followed by the Polypodiophyta with 39 species (5.37%), 25 genera (5.41%), 13 families (9.49%). Psilotophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pinophyta are the rest. The Magnoliophyta is the most diversified, with 5.82 species per family and 3.71 families per family. The survival spectrum of the Tan Trao historical flora was determined as SB = 73....

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Bao Ngoc; Do, Thi Ly; Esther, Derouet; Nguyen, Huu Tuan Dung; Nguyen, Thanh Tung (2018)

 • Our purpose was to develop and characterize a protein drug delivery system in agarose-glucan complex. The complex was produced by sonicating the mixture of agarose-glucan components and a protein in liquid paraffin with Sonics Vibracell Processor adapted from method of Nuo Wang et all 1997 [1]. We used etanercept, an anti-tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) as a model protein drug, which was encapsulated successfully into agarose-glucan complex system. This protein can neutralize the TNF-α, a pro-inflammatory cytokines that plays a pivotal role in regulating the inflammatory response in rheumatoid arthritis (RA) and well known as mediator worsening RA pathogenesis. The agarose-glucan ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quang Hoa; Bui, Nguyen Quoc Trinh (2018)

 • Lanthanum nickel oxide LaNiO3 (LNO) isextensively known as one of typical perovskite-structured materials with metallic conductivity, which is suitable for the electrode application in electronic devices such as transistors or solar cells. Since LNO is a low-cost material and a simple fabrication process, it has been attracted much attention for commercialization. In this paper, we have focused on optimizing the fabrication process of LNO thin films on SiO2/Sisubstrate and Al foil by using asolution process. The crystal structure and surface morphology were characterized by using X-ray diffraction and field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM), respectively. It was found tha...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Ha, Phi (2018)

 • The stability analysis of linear time invariant delay differential- algebraic equations (DDAEs) is analyzed. Examples are delivered to demonstrate that the eigenvalue-based approach to analyze the exponential stability of dynamical systems is not valid for an arbitrarily high index system, and hence, a new concept of weak exponential stability (w.e.s) is proposed. Then, we characterize the w.e.s in term of a spectral condition for some special classes of DDAEs.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Luong, Duy Thanh (2018)

 • Measurements of the zeta potential in sandpacks saturated with monovalent electrolytes at six different electrolyte concentrations have been reported. The values we record are classified into two groups based on the magnitude of the zeta potential: group 1 (samples S1 and S2) and group 2 (samples S3 and S4). The measured zeta potential in magnitude in group 1 is much smaller than that in group 2 and in literature at the same electrolyte concentration. The reason for a big variation of the zeta potential between group 1 and group 2 may be due to the difference in technique of making sand particles of different size leading to change of particle surface properties. Consequently, the zet...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Nghia; Nguyen, Duy Hung (2018)

 • Cu doped ZnS microstructures were prepared by the thermal evaporation method using ZnS powder and CuCl2.2H2O powder as precusor materials. The microstructures was characterized by using X-ray diffraction (XRD) analysis. The XRD studies indicated that there are two phases (ZnS and ZnO) at the undoped sample, but most of the samples are only having wurtzite (hexagonal) phase of ZnS after doping. The photoluminescence emission and photoluminescence excitation of ZnS and Cu2+ doped ZnS microstructures have been studied. The photoluminescence excitation spectra of ZnS microstructures is presented around 374 nm. By doping of Cu2+ ion, the absorption wavelength is shifted towards the lower w...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Lê, Hồng Anh; Lê, Thị Ngọc Anh; Mai, Thị Đàm Linh; Đinh, Thị Mai; Nguyễn, Thị Thanh Hằng; Dương, Văn Hợp (2018)

 • Từ 30 mẫu đất trồng ngô (15 mẫu đất trồng ngô ở Hà Nội và 15 mẫu đất trồng ngô ở Hà Nam), chúng tôi đã phân lập được 3179 bào tử AMF. Bằng phương pháp phân loại dựa vào hình thái, chúng tôi đã xếp chúng vào 8 chi và 27 loài: Acaulospora gerdemanii, A. mellea, A. morrowiae, A. rehmii, Acaulospora longula, Acaulospora sp.1, Acaulospora sp.2, Acaulospora sp.3, Cetraspora pellucida, Dentiscutata sp., Dentiscutata reticulata, Gigaspora albida, G. decipiens, G. gigantea, G. margarita, Glomus ambisporum, G. multicaule, G. luteum, G.intraradices, Glomus sp., Rhizophagus gregaria, R. clarus, Rhizophagus sp., S. constrictum, New AMF 1, New AMF 2, New AMF 3; trong đó có 03 chi 9 loài...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1039