Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Trương (1975)

 • Trên cơ sở các số liệu quan sát, bằng phương pháp sử dụng các công thức thực nghiệm, phương pháp bản đồ, phương pháp thống kê toán học, tác giả làm rõ cấu trúc, quy luật phân bố rừng, đặc trưng phân bố rừng ở nước ta. Từ đó xây dựng phương pháp định lượng nhằm cung cấp cho những người thiết kế khai thác rừng những lượng thông tin cần thiết và chính xác đảm bảo cho việc khia thác rừng hợp lý và tái sinh rừng.; Electronic Resources; PTS. Khoa học Địa lý - Địa chất Địa kiến tạo -- Trường Đại học tổng hợp Hà Nội, 1975

 • Thesis


 • Authors: Phan, Cự Tiên;  Advisor: Nguyễn, Văn Chiển (1978)

 • Kết quả nghiên cứu đã chứng minh đặc điểm phát triển liên tục cuả 2hệ thống pecmi trên và triat dưới với các đặc điểm độc đáo của Tây Bắc Việt nam

 • Thesis


 • Authors: Lê, Đình Thái (1978)

 • Tìm hiểu về khu hệ bọ rầy thuộc họ Cicadellidae về đặc điểm, thành phần loài, đặc tính phân bố, đặc tính tự động vật học và tìm hiểu một số vấn đề về sinh học, sinh thái học.; PTS. khoa học Sinh vật học Động vật học Trường ĐHTH HN Bộ GDĐT; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Trị;  Advisor: Nguyễn, Văn Chiển; Nguyễn, Cẩn Trường; Võ, Năng Lạc (1979)

 • Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất Địa kiến tạo -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1979; Tổng hợp các tài liệu hiện có về các phức hệ trầm tích macma, biến chất paleozoi ở miền Bắc Việt nam, có sự só sánh liên hệ với các miền lân cận, để tìm hiểu bản chất kiến tạo của chúng.; Electronic Resources