Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 123 (Search time: 0.075 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1994Tính toán trao đổi nước qua các biên ở biển Đông dựa trên số liệu nhiệt muối : Luận văn ThS. Hải Dương học: 60 44 02Phạm, Văn Huấn , Ngườì hướng dẫn; Lưu, Quang Hải
1990Các đặc trưng của Laser chưá vật liệu hấp thụ bão hoà và hiện tượng cường ổn định quang học trên cơ sở lý thuyết Lamb : Luận án PTS. Vật lý: 1 02 18Đinh, Văn Hoàng, Ngườì hướng dẫn; Trần, Thị Thu Hà
1993Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh phân lập ở Hà nội và vùng phụ cận : Luận án PTS. Sinh học: 01 05 12Phạm, Văn Ty, ngườì hướng dẫn; Nguyễn, Đình Quyền, ngườì hướng dẫn; Lê, Mai Hương
1994Dị hướng từ và hiện tượng tái định hướng Spin trong các hệ vật liệu RFe11Ti : Luận án PTS. Vật lý : 1 02 13Nguyễn, Hoàng Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn; Phạm, Hồng Quang
1998Nghiên cứu sử dụng hidroxit nhôm Tân Rai hoạt hóa trong quá trình sản xuất PAC : Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường : 60 52 03Nguyễn, Trọng Uyển; Lê, Thị Mai Hương; Nguyễn, Thành Trung
1996Một số kết quả nghiên cứu phương pháp đo liều bức xạ ion hoá bằng liều kế nhiệt phát quangPhạm, Quốc Hùng, Ngườì hướng dẫn; Đặng, Thanh Lương
1994Dạng cỡ tách được và các dòng cực tiểu toàn cục : Luận án PTS. Vận trù học: 01.01.09Phạm, Trọng Quát, Ngườì hướng dẫn; Đào, Trọng Thi, Ngườì hướng dẫn; Hoàng, Xuân Huấn
1994Dao động tự do và dao động mùa của mực nước biển Đông : Luận án PTS. Hải dương học: 01.07.07Nguyễn, Ngọc Thụy, Ngườì hướng dẫn; Phạm, Văn Huấn
1991Tối ưu hệ động lực phi tuyến và bài toán chuyển tiếp trong lò phản ứng : Luận án PTS. Toán học: 01 01 02Vũ, Tuấn, Ngườì hướng dẫn; Lê, Chí Dũng
1991Ảnh hưởng của muối kim loại nặng HgCl2 đối với một số chỉ tiêu sinh lí - sinh thái của cá Mè trắng (Hypophalmichthys molitric) Trôi ấn (Labeo rohita) và Rô phi ( Oreoch romí mossambicus) ( cỡ cá giống) : Luận án PTS. Sinh học: 1.05.15Mai, Đình Yên, Ngườì hướng dẫn; Trịnh, Thị Thanh