Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Quang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn (1994)

 • Luận án PTS. Vật lý điện tử -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; 112 tr; Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phùng, Đức Vinh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ, ngườì hướng dẫn; Nguyễn, Hướng Điền, ngườì hướng dẫn (1993)

 • Những nhân tố cơ bản hình thành đặc thù khí hậu khu vực và phương pháp nghiên cứu chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung Bộ. Hoạt động của gió Tây Nam khô nóng và ảnh hưởng cực đoan của nó tới chế độ mưa ẩm trong nửa đầu mùa nóng ở khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh hưởn (...); Electronic Resources; 182 tr.; Luận án PTS. Khí tượng học và khí hậu học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993

 • Thesis


 • Authors: Phi, Mạnh Hồng;  Advisor: Lê, Vũ Khôi; Đào, Văn Tiến (1994)

 • Đặc điểm về thành phần loài và phân loài thú của khu hệ thú Ba vì. Quan hệ ái tình động vật địa lí với các khu hệ thú Đông Bắc và Tây Bắc Bắc bộ. Đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài và phân loài thú Ba vì. Sự thay đổi thành phần và trữ lượng hiện nay của vài loài thú như khỉ vàng, hoẵng...

 • Thesis


 • Authors: Triệu, Tiến Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Lưu, Văn Bôi (1999)

 • Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999; Sau khi tổng quan về phương pháp tổng hợp dẫn xuất Thioure, tác giả tiến hành các thực nghiệm tổng hợp Tetratylthiuramđisunfua, N-Aryl-N', N'-Đietylthioure, và thực hiện các phản ứng chuyển hoá N-Aryl-N', N'-Đietylthioure.