Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Đạt;  Advisor: Đỗ, Ngọc Liên , người hướng dẫn (2012)

 • 52 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp như: phương pháp gây đáp ứng miễn dịch trên chuột, kỹ thuật ELIS, phương pháp tinh sạch IgG từ huyết thanh chuột, kỹ thuật Western Blot … Tạo kháng thể đa dòng kháng lại 1 protein đặc trưng trên vỏ bảo tử vi khuẩn Baci (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Trang (2017)

 • Từ dịch chiết methanol của loài hải miên Ircinia echinata đã phân lập được 8 hợp chất: (7E,12E,20Z,8S)-variabilin (IE1), (12E,20Z,18S)-8-hydroxyvariabilin (IE2), 8-hydroxyisovariabilin (IE3), 5α,6α-epoxy-3β,7α-dihydroxycholest-8-ene (IE4), 5α,6α-epoxycholest-8(14)-en-3β (IE5),7α-diol, furoscalarol (IE6), cholest-7-en-3β,5,6β-triol (IE7), 3β-hydroxycholest-5-en-7-one (IE8). Trong đó IE3 là một hợp chất mới. Cấu trúc của các chất trên đã được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại 1D và 2D-NMR kết hợp với so sánh tài liệu tham khảo. Đã tiến hành thử hoạt tính gây độc tế bào trên 6 dòng tế bào ung thư (KB, LU-1, HL-60, LNCaP, HepG2, MCF-7) của 7 hợp chất phân lập được. Cả 7 hợp chất này đều thể hiện hoạt tính trên 6 dòng tế bào ung thư. Trong đó, hợp chất IE5 thể hiện hoạt tính ...

 • Thesis


 • Authors: Cao, Đăng Lưu;  Advisor: Bùi, Văn Loát (2017)

 • Luận văn trình bày phương pháp phổ gamma kết hợp phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi phân tích thành phần đồng vị Uranium và kiểm tra trạng thái cân bằng phóng xạ giữa 238U và 226Ra trong các mẫu địa chất và mẫu môi trường. Đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi là hàm số mô tả sự phụ thuộc của tỉ số tốc độ đếm (n) và hệ số phân nhánh (I) vào năng lượng của bức xạ gamma đặc trưng, được xây dựng dựa vào các vạch gamma phát ra từ một đồng vị phóng xạ có trong mẫu. Ưu điểm của phương pháp này là không cần biết hoạt độ của mẫu, không cần sử dụng mẫu chuẩn và áp dụng cho hình học đo bất kỳ với độ chính xác cao.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến , người hướng dẫn (2012)

 • 51 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Phân tích cấu trúc và xác định độ chọn lọc lập thể của các hợp chất B-lactams, thu được từ phản ứng tổng hợp theo phương pháp Staudinger bằng các phương pháp hiện đại như HPLC-MS và NMR. Tiến hành thực nghiệm và phân tích các kết quả thu được: Tổng hợp chọ (...)