Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 61 (Search time: 0.08 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/Al2O3 để etyl este hóa một số mỡ động vật và đánh giá thành phần axits béo không thay thế bằng GC-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27Trần, Thị Như Mai, người hướng dẫn; Bùi, Thị Thanh Hà
1999Nghiên cứu phương pháp xác định PAH trong các mẫu môi trường bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng lôi cuốn hơi nước kết hợp với kỹ thuật HPLC-Detectơ huỳnh quang : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27Nguyễn, Đức Huệ; Nguyễn, Ngọc Hoan
2013Nghiên cứu chuyển hóa một số azomethin từ glucosamin : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14Nguyễn, Đình Thành , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hà
2011Nghiên cứu chế tạo xúc tác axít rắn trên cơ sở Al2O3 biến tính bằng La và Zn để điều chế biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 35Trần, Thị Như Mai , người hướng dẫn; Lưu, Văn Bắc
2011Nghiên cứu chế tạo axit rắn ZrO2 biến tính bằng Zn và S làm xúc tác cho quá trình chế tạo diesel sinh học từ dầu thực vật phi thực phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 35Trần, Thị Như Mai , người hướng dẫn; Lê, Văn Quyền
2012Nghiên cứu biến tính khoáng Sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu Polyme : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 24Ngô, Kế Thế , người hướng dẫn; Nguyễn, Việt Dũng
2012Tổng hợp và đặc trưng vật liệu cacbon có cấu trúc lớp bằng cách sử dụng khoáng sét Di Linh làm chất tạo khung : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27Nguyễn, Tiến Thảo , người hướng dẫn; Hà, Tiến Dũng
2012Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác La, Zn, P/TiO2 để Etylester hóa một số mỡ cá ở Việt Nam và đánh giá thành phần Omega 3, Omega 6 bằng GC-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27Trần, Thị Như Mai, người hướng dẫn; Trần, Văn Phương
2011Tách chiết và chuyển hóa Chlorophylla từ vi khuẩn Cyano Bacteria : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27Đoàn, Duy Tiên, người hướng dẫn; Trần, Thị Hiền
2011Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27Nguyễn, Văn Đậu , người hướng dẫn; Đỗ, Văn Đăng