Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thơi;  Advisor: Phan, Minh Giang (2011)

  • Tổng quan về Eclipta prostrata L; thành phần hóa học của Eclipta prostrata cũng như hoạt tính sinh học của Eclipta prostrata và các hợp chất thành phần. Nghiên cứu quy trình chiết các hợp chất hữu cơ từ phần trên mặt đất cây Cỏ mực (Eclipta prostrata L., Asteraceae). Phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết để định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi sắc ký điều chế thích hợp với chất hấp phụ silica gel. Phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất thành phần chính đặc biệt là các hợp chất phân cực bằng các phương pháp sắc ký điều chế. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất được phân lập bằng phương pháp phổ. Đưa ra kết quả thực nghiệm: điều chế các phần chiết từ cây Cỏ mực; phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết EA; phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết EP; phân t...

  • Thesis


  • Authors: Chu, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Đình Thành (2011)

  • Trình bày tổng quan: về sydnone, glucosyl isothiocyanat, thiosemicarbazid, thiosemicarbazon, sử dụng lò vi sóng trong hóa học carbohydrate. Tiến hành thực nghiệm: tổng hợp các chất 4-acetyl-3-arylsydnone, tổng hợp các hợp chất 4-acetyl-3-arylsydnone tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon. Trình bày kết quả: tổng hợp 4-acetyl-3-arylsydnone, tổng hợp tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanat, tổng hợp tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazid, tổng hợp 4-acetyl-3- arylsydnone tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon.

  • Thesis


  • Authors: Lục, Quang Tấn;  Advisor: Phan, Tống Sơn (2011)

  • Giới thiệu về thu hái lá cây Vam, nhận dạng tên khoa học và nhận biết sơ bộ các nhóm chất. Phân lập thành các phần hóa học chủ yếu từ lá cây Vam. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất đã phân lập được