Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2011)

  • Khái niệm từ trở, một số hiệu ứng từ trở và những mô hình giải thích cơ chế các hiệu ứng từ trở: vài nét về quá trình phát triển của việc nghiên cứu từ trở, điện trở và từ điện trở trong kim loại, một số loại hiệu ứng từ trở, một số mô hình giải thích cơ c (...)