Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Nguyễn, Đình Triệu (1995)

 • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995; Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Pirol,đồng thời nghiên cứu phản ứng tạo phức giữa chúng và các ion kim loại hoá trị 2. Bước đầu nghiên cứu động học của phản ứng tổng hợp Fomazan và phức, thăm dò, đánh giá Fomazan theo yêu cầu của một thuốc thử phân tích và ứng dụng thử phân tích định lượng một số ion kim loại khác.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2016)

 • Trình bày một số mô hình xếp hàng cơ bản. Tìm hiểu về một vài ứng dụng đơn giản của mô hình xếp hàng bao gồm: Mô phỏng một số mô hình bằng Matlab và ứng dụng của mô hình xếp hàng trong bài toán ra quyết định.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Nguyễn, Đình Thành (2013)

 • Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu tổng hợp một sốazomethin từ -D glucosaminhydroclorievà các benzaldehyd thế khác nhau. Nghiên cứu chuyển hóa các azomethin đã tổng hợp được. Xác định cấu trúc của sản phẩm chuyển hóa trên. Nghiên cứu hoạt tính chống oxyhóa của các sản phẩm chuyể (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Hà, Tiến Ngoạn (2013)

 • Chương 1: Phương trình elliptic cấp hai dạng không bảo toàn với hệ số bị chặn và đo được. Chương 2: Phương trình elliptic cấp hai dạng bảo toàn; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Nguyễn, Đình Triệu (1995)

 • Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Pirol,đồng thời nghiên cứu phản ứng tạo phức giữa chúng và các ion kim loại hoá trị 2. Bước đầu nghiên cứu động học của phản ứng tổng hợp Fomazan và phức, thăm dò, đánh giá Fomazan theo yêu cầu của một thuốc thử phân tích và ứng dụng thử phân tích định lượng một số ion kim loại khác.