Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Ngạc, An Bang (2012)

 • Trình bày tổng quan: vật liệu nano, vật liệu bán dẫn ZnO, plasmon bề mặt, hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt, chế tạo vật liệu nano, các phương pháp khảo sát. Tiến hành thực nghiệm: chế tạo thanh nano ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt, chế tạo hạt nano kim loại Au bằng phương pháp hóa khử, chế tạo ZnO bọc Au bằng phương pháp hóa. Đưa ra kết quả và thảo luận.

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Chu, Văn Ngợi (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về các bãi rác ở thành phố Hà Nội. Chương 2: Tổng quan về vùng nghiên cứu. Chương 3: Cơ sở lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất các phương pháp bảo vệ.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Lê, Huy Tiễn (2017)

 • Định lý Hartman-Grobman là một công cụ khá mạnh và phổ biến trong các bài toán phương trình vi phân hệ động lực. Nó đưa ra điều kiện khi nào các nghiệm quanh điểm cân bằng của hệ phi tuyến có cấu trúc tương tự với nghiệm quanh điểm cân bằng của hệ phương trình tuyến tính hóa. Rõ ràng hệ tuyến tính sẽ dễ nghiên cứu hơn rất nhiều. Mục đích chính của luận văn là chuyển kết quả của định lý Hartman-Grobman cổ điển của lý thuyết phương trình vi phân sang phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Đã có khá nhiều tài liệu nghiên cứu và chứng minh định lý này. Tuy nhiên cách chứng minh khá phức tạp và thiếu tự nhiên vì không mở rộng được trong không gian vô hạn chiều. Luận văn không chỉ mở rộng định lý Hartman-Grobman cho phương trình tiến hóa nửa tuyến tính mà còn đơn giản hóa các bước chứng...