Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai (2015)

  • Nước dằn tàu (Ballast water) là yếu tố tuyệt đối quan trọng đối với sự vận hành an toàn của con tàu trong các chuyến đi dài qua biển và đại dương. Nó giúp cho các con tàu có sự cân bằng ổn định khi hoạt động ở chế độ không có hàng hoặc ít hàng. Tuy nhiên, nước dằn tàu lại cũng có thể là mối đe dọa vô cùng lớn đối với hệ sinh thái và môi trường biển, dẫn đến hậu quả to lớn cho sức khỏe của con người cũng như nền kinh tế thế giới. Các sinh vật sống sót sau hành trình của tàu sẽ được xả ra ngoài môi trường mới theo nước dằn tàu.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Phan, Văn Tân, 1955- (2013)

  • Sử dụng mô hình clWRF chạy dự báo hạn 6 tháng cho 17 tháng từ 1/2012 đến 5/2013 với số liệu dự báo toàn cầu của mô hình climate forecast system (CFS). Hiệu chỉnh sản phẩm dự báo cũng đã được thực hiện thông qua bộ giá trị hiệu chỉnh được xây dựng khi sử dụng khí hậu mô hình từ việc chạy climate WRF model (clWRF) với 20 năm số liệu tái phân tích climate forecast system reanalysis (CFSR) và số liệu quan trắc tại trạm trong giai đoạn tương ứng. Kết quả dự báo các trường giá trị trung bình và một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan đã được đánh giá thông qua các chỉ số thống kê sai số trung bình (ME), sai số tuyệt đối trung bình (MAE), root mean square error (RMSE) khi sử dụng số liệu quan trắc từ mạng lưới trạm khí tượng trên 7 vùng khí hậu Việt Nam.