Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai (2015)

  • Nước dằn tàu (Ballast water) là yếu tố tuyệt đối quan trọng đối với sự vận hành an toàn của con tàu trong các chuyến đi dài qua biển và đại dương. Nó giúp cho các con tàu có sự cân bằng ổn định khi hoạt động ở chế độ không có hàng hoặc ít hàng. Tuy nhiên, nước dằn tàu lại cũng có thể là mối đe dọa vô cùng lớn đối với hệ sinh thái và môi trường biển, dẫn đến hậu quả to lớn cho sức khỏe của con người cũng như nền kinh tế thế giới. Các sinh vật sống sót sau hành trình của tàu sẽ được xả ra ngoài môi trường mới theo nước dằn tàu.