Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Trình bày các khái niệm, tính chất nền tảng trong ước lượng Robust và hồi quy tuyến tính như: Định nghĩa và các tính chất của ước lượng M, ước lượng M cho tham số vị trí và tham số tỷ lệ. Trình bày ước lượng M cho các hệ số trong mô hình hồi quy. Giới thiệu phương pháp bình phương cực tiểu cho mô hình hồi quy, định nghĩa và các tính chất của ước lượng M cho các hệ số của mô hình hồi quy.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Hồ, Đăng Phúc (2012)

 • Trình bày một số kiến thức thống kê: các khái niệm cơ bản (Vectơ ngẫunhiên, khoảng cách giữa hai vectơ, các loại khoảng cách thường dùng), phân tích chùm (khái niệm, các bước của phân tích chùm, kiểm tra độ phù hợp của sự phân nhóm), phân tích thành phần c (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Tách chiết DNA từ các mẫu mô FFPE có vai trò quan trọng trong chẩn đoán phát hiện sớm ung thư bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Việc tách chiết DNA từ các mẫu này gặp nhiều thách thức do DNA trong các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư bị đứt gãy và tạo liên kết chéo, có hàm lượng rất thấp. Trong quá trình tối ưu và so sánh kit, thay vì sử dụng luôn tiêu bản mô FFPE UTVH với lượng mẫu hạn chế (chỉ đủ cho lặp lại 3-5 lần thí nghiệm), chúng tôi sử dụng các khối mô ung thư đại trực tràng (UTDTT) với lượng mẫu dồi dào hơn, đủ cho việc lặp lại thí nghiệm tối thiểu 9 lần (3 loại đệm x 3 lần lặp; 3 loại hạt x 3 lần lặp) trên mỗi mẫu nghiên cứu. Bước đầu, chúng tôi tối ưu và lựa chọn bộ đệm LB và BB (hai loại đệm đóng vai trò quan trọng trong việc tách DNA từ mẫu mô vùi parafin) cho bộ kit ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thế Cường; Nguyễn, Trung Thành (2018)

 • Nội dung cơ bản của luận văn gồm hai phần: Nghiên cứu và đưa ra danh lục các loài thực vật ngập mặn và bán ngập mặn tại các đảo thuộc Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; từ đó, lựa chọn ra loài Mù U (Calophyllum inophyllum) để nghiên cứu về các hợp chất có hoạt tính sinh học. Luận văn có những điểm mới được khai thác không chỉ đơn thuần về bộ môn Thực vật học mà còn tiến hành nghiên cứu thêm ở lĩnh vực Hóa (xác định các hợp chất có hoạt tính sinh học ở cây Mù U). Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được áp dụng vào việc đề xuất các biện pháp bảo tồn đa dạng các hệ thực vật ngập mặn, bán ngập mặn của Vịnh Hạ Long. Ngoài ra, kết quả phần Hóa Sinh còn có thể sử dụng đề xuất nghiên cứu chuyên sâu về công thức hóa học của các hợp chất có trong cây Mù U.