Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn , người hướng dẫn (2011)

 • 107 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bảo đảm toán cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 2: Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Chương 3: Chương trình thử nghiệm: trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường ASP.NET; Xây dựng chương trình ứng (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Lê, Tuấn Tú (2014)

 • Công nghệ nano là một lĩnh vực vô cùng lớn của khoa học và công nghệ. Nó nghiên cứu cách thức tổng hợp, tính chất và ứng dụng của các loại cấu trúc và vật liệu với ít nhất một chiều có kích thước cỡ nano mét. Đặc biệt, tính chất vật lý và hóa học của vật liệu có thể cải thiện đáng kể hoặc biến đổi hoàn toàn khi kích thước của chúng giảm tới kích cỡ nano. Hiệu ứng của hiện tượng giam cầm lượng tử là một ví dụ. Quan trọng hơn nữa, sự xuất hiện của các khái niệm và những ứng dụng của công nghệ nano không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học vật lý mà còn có thể được ứng dụng trong lĩnh vực của khoa học cuộc sống và y học. Những vật liệu nano như hạt nano hay dây nano với cấu trúc cơ bản có thể tổ hợp thành những cấu trúc lớn hơn nữa như hệ thống vi cơ, mạch điện tử nano tới những hệ ch...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Hoàn; Đặng, Trung Thuận (1996)

 • Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996; Electronic Resources; Trên cơ sở tìm hiểu lịch sử và phương pháp nghiên cứu các nguồn nước và môi trường nước TP. Hồ Chí Minh, những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và đặc điểm của môi trường nước để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, qui luật phân bố và diễn biến ô nhiễm theo thời gian, từ đó đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm bảo vệ môi trường nước TP. Hồ Chí Minh.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Trần, Quang Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Chương 1: Tổng quan những nghiên cứu về enso và ảnh hưởng của enso. Chương 2: Nguồn số liệu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Ảnh hưởng của enso tới gió mùa mùa hè và mưa gió mùa hè ở Việt Nam

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2015)

 • Nghiên cứu này đi sâu vào việc phân tích quy trình tuyển quặng nhằm nhận dạng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu tổn thất tài nguyên và các tác động môi trường từ mỏ sắt Suối Láo và Tân Pheo. Mục tiêu nhằm giúp xi nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các tác động tiêu cực, các sự cố, tai nạn lao động, các tại biến môi trường, giảm thiểu lãng phí, tổn thất tài nguyên và vẫn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.