Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trường; Từ, Bình Minh (2017)

  • Tổng quan về Levofloxacin và một số phương pháp xác định Levofloxacin. Tiến hành thực nghiệm và đưa ra kết quả khảo sát các điều kiện phân tích Levofloxacin trên thiết bị HPLC, phân tích Levofloxacin trong dược phẩm, tối ưu các điều kiện của quy trình chiết nhằm xác định Levofloxacin trong mẫu nước tiểu.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Anh Đức (2017)

  • Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và phân tích mẫu vật Cánh cứng ở nước tại một số thủy vực thuộc tỉnh Quảng Nam, chúng tôi có một số kết luận như sau: 1. Kết quả định loại đã xác định được 48 loài, thuộc 32 giống, 9 họ, 2 phân bộ. Trong đó, 22 loài xác định được tên loài, 25 loài còn lại mới xác định được đến bậc giống, một loài xác định đến bậc họ (Chrysomelidae). Có 6 loài lần đầu tiên ghi nhận cho khu hệ động vật Việt Nam là Macronychus reticulatus Kodada, Grouvellinus nepalensis Delève, Elmomorphus brevicornis Sharp, Gyrinus distinctus Aubé, Orectochilus punctipennis Sharp và Laccobius senguptai Gentili. 2. Kết quả đánh giá mức độ đa dạng giữa 3 sinh cảnh trong 2 đợt thu mẫu tại Khu di tích Mỹ Sơn cho thấy sinh cảnh 1 (ít chịu tác động bởi con người) có mức độ đ...