Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Vũ, Thị Thu Hiền; Đỗ, Thị Phúc (2016)

 • Trong hệ thống canh tác lúa gieo sạ thẳng, sức sống cây lúa là một trong những tính trạng giúp cho cây con trốn thoát ngập úng ở giai đoạnnảymầm,đặc biệt sau khi gieo sạ bị ngập. Trong những năm gần đây, lũ lụt trở thành vấn đề lớn đối với việc sản xuất lúa tại các vùng canh tác đất thấp, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Khả năng chịu ngập của cây lúa ở giai đoạn nảy mầm là đặc tính nông học của giống mà chính bản thân giống lúa đó thể hiện khả năng kéo dài lá mầm nhanh nhất, ngoi lên khỏi mặt nước tiếp cận oxi để trốn thoát ngập úng (submergence escape). Đặc tính này đặc biệt quan trọng để đảm bảo thời vụ, giúp quần thể lúa duy trì mật độ tối ưu trong hệ thống canh tác gieo sạ tại các tỉnh đồng bằng châu thổ ở nước ta.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Nguyễn, Thế Toàn (2015)

 • Trải qua một lịch sử nghiên cứu lâu dài, axit deoxyribonucleic (ADN) được biết đến là một phân tử axit nucleic mang thông tin di truyền mã hóa cho mọi hoạt động sinh trưởng và phát triển của các dạng sống bao gồm cả một số virus. Trong các cơ thể sống ADN có thể được tìm thấy trong nhân tế bào hoặc trong tếbào chất (đối với những sinh vật nhân sơ). Tại đó, ADN tham gia vào các quá trình tổng hợp, điều tiết số lượng protein, các quá trình trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển và hoạt động di truyền qua các thế hệ.... Chính vì vậy ADN đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ thống hay còn được gọi là “phân tử của sự sống.

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Cao, Thế Hà (2014)

 • Hiện trạng hệ thống xử lý nuớc thải giàu hữu cơ trên thế giới và ở Việt Nam. Các kỹ thuật trong xử lý nước thải chăn nuôi. Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố tăng dần tải lượng đến khả năng xử lý chất hữu cơ trong giai đoạn khởi động của 2 hệ ABR và IC. Đánh giá khả năng xử lý COD, TSS qua các cột hệ ABR. Đánh giá khả năng giảm SS khi có và không có vật liệu mang

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Ri (2014)

 • Luận văn ThS. Hóa Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Phtalat đã được xác định là các chất độc hại cho sự phát triển và sinh sản, mặc dù độc tính của chúng có thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc của từng phtalat cụ thể. Việc sản xuất toàn cầu hàng năm của phtalat được ước tính là 11 tỷ bảng. Sản phẩm nhựa polyvinyl clorua (PVC)có thể chứa lên đến 50 % trọng lượng chất hoá dẻo, phổ biến nhất là phtalat. Hơn nữa, những chất này không tạo liên kết trong mạng lưới của nhựa mà chỉ được thêm vào nhựa như một chất phụ gia vì vậy rất dễ thôi nhiễm ra ngoài môi trường (nhất là môi trường nhiều chất béo như dầu, mỡ...)

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Đỗ, Ngọc Diệp (2014)

 • Cấu trúc của SL (2,R). Toán tử bất biến. Chuỗi Eisenstein. Khai triển Fourier của hàm tự đẳng cấu. CHuỗi Theta. Phổ liên tục và phổ rời rạc. Công thức tổng Poisson.