Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Cao, Văn Chung;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh, người hướng dẫn; Nguyễn, Bường, người hướng dẫn (2012)

 • 149 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Toán học tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày một số kiến thức chuẩn bị và kết quả bổ trợ cần thiết cùng với một số bài toán minh họa.Trình bày phương pháp chỉnh lặp ẩn và chỉnh lặp hiện song song, giải hệ phương trình với toán tử ngược đơn điệu mạnh. Đề xuất một số phương pháp dạng chiếu lặ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Tống, Thành Trung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư, người hướng dẫn; Trịnh, Tuấn Anh, người hướng dẫn (2011)

 • Electronic Resources; 127 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Phương trình vi phân và tích phân -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày một số kiến thức chuẩn bị: lý thuyết toán tử tuyến tính; hàm tuần hoàn; lý thuyết phổ của hàm số; nửa nhóm liên tục mạnh; tính ổn định của phương trình vi phân. Nghiên cứu dáng điệu và bán kính ổn định của quần thể có cấu trúc tuổi được mô tả bằn (...)

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tiến Việt;  Advisor: Nguyễn, Hồng Hải; Nguyễn, Hữu Dư (2013)

 • Chương 1; Một số kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Đồng chu trình suy biến với chỉ số 1 và số mũ Lyapunpov. Chương 3: Phương trình sai phân ẩn chỉ số 2

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Dung;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương (2013; Mon Jan 6 04:47:09 2014; Tue Jun 3 14:50:40 2014)

 • Bất đẳng thức là một nội dung lâu đời và qua trọng của toán học. Sự ra đời và phát triển của bất đẳng thức có sức hút mạnh mẽ với những người yêu và đam mê toán học, không chỉ ở vẻ đẹp hình thức mà cả ở những bí ẩn nó luôn thôi thúc người làm toán phải tìm tòi, sáng tạo. Bất đẳng thức còn có rất nhiều ứng dụng trong các môn khoa học khác và trong cả thực tế. Ngày nay, bất đẳng thức vẫn luôn chiếm một vai trò quan trọng và vẫn thường xuất hiện trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Luận văn trình bày một phương pháp mới tiếp cận bất đẳng thức đó là “Một số phương pháp làm mạnh bất đẳng thức”. Từ các bất đẳng thức quen thuộc, kết hợp với một số bất đẳng thức cơ bản ta có thể xây dựng các bất đẳng thức mạnh hơn. Từ đó, ta sẽ xây dựng được rất nhiều các bất đẳng thức mới và lạ.

 • -


 • Authors: Đặng, Văn Tiến;  Advisor: Vũ, Nhật Huy (2015)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm ba chương: Chương 1: Các không gian hàm cơ bản và không gian hàm suy rộng – Chương 2: Một số kết quả về dạng phức của Định lý Paley – Wiener -- Chương 3: Một số kết quả về dạng thực của Định lý Paley – Wiener

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về số phức và các tính chất liên quan như: dạng đại số của số phức, biểu diễn hình học của số phức, dạng lượng giác của số phức, căn bậc n của đơn vị. Trình bày các kiến thức về khai triển nhị thức và trình bày các ứng dụng của nó.

 • -


 • Authors: Lê, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng (2014)

 • Ngày nay đi cùng với sự phát triển của xã hội là sự gia tăng nhu cầu về việc ứng dụng các phương pháp thống kê toán để phân tích các số liệu thống kê thu được trong các lĩnh vực của khoa học tự nhiên, kinh tế và xã hội. Trong luận văn này tác giả sẽ trình bày về thống kê liên tiếp, được dùng để xử lí dữ liệu khi số lượng các quan trắc là không cố định.

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Trình bày các khái niệm, tính chất nền tảng trong ước lượng Robust và hồi quy tuyến tính như: Định nghĩa và các tính chất của ước lượng M, ước lượng M cho tham số vị trí và tham số tỷ lệ. Trình bày ước lượng M cho các hệ số trong mô hình hồi quy. Giới thiệu phương pháp bình phương cực tiểu cho mô hình hồi quy, định nghĩa và các tính chất của ước lượng M cho các hệ số của mô hình hồi quy.