Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 87 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Một số lớp nghiệm tường minh của phương trình truyền sóng phi tuyến : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 05Hà, Tiến Ngoạn, người hướng dẫn; Hoàng, Quốc Toàn, người hướng dẫn; Nguyễn, Huy Hoàng
2011Một số thuật toán lập lịch để phân phối tài nguyên trong hệ thống tính toán lưới : Luận án TS. Toán học: 62 46 35 01Hoàng, Chí Thành, người hướng dẫn; Trịnh, Thị Thúy Giang, người hướng dẫn; Trịnh, Thị Thúy Giang
2007Một số phương pháp song song dạng Runge - Kutta - Nystrom giải bài toán không cương : Luận án TS. Toán học : 62 46 30 01Phạm, Kỳ Anh,người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Công,người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Minh
2001Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng : Luận án TS. Toán họcNguyễn, Minh Tuấn; Nguyễn, Văn Mậu; Phạm, Thị Bạch Ngọc
2014Một số tìm hiểu tiếp theo về bổ túc xác suất : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06Phan, Viết Thư, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Dung
2012Một số vấn đề về phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Tạ, Ngọc Ánh
2011Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của động học các quần thể được mô tả bởi phương trình vi phân : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 05Nguyễn, Hữu Dư, người hướng dẫn; Trịnh, Tuấn Anh, người hướng dẫn; Tống, Thành Trung
2012Một số quá trình ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong tài chính : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn; Nguyễn, Tiến Dũng
2009Ứng dụng lý thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh : Luận án TS. Toán học: 62 46 35 01Hoàng, Chí Thành, người hướng dẫn; Đặng, Huy Ruận, người hướng dẫn; Vũ, Trọng Quế
2014Lý thuyết các quyền chọn tổng hợp trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Trần, Hùng Thao, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Hải