Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà;  Advisor: Phạm, Khắc Hùng; Nguyễn, Quang Báu (2014)

 • Trong các thập kỷ gần đây, khuếch tán trong các hệ mất trật tự đã là đối tượng của nhiều nghiên cứ.Khảo sát khuếch tántrongcácmô hình lưới mất trật tựcho thấyxuất hiệnhiệu ứng tương quanvà hiệu ứng này có ảnh hưởng lớn đến tốc độ khuếch tán.Hiệu ứng tương quan xuất hiện khi xác suất dịch chuyển theo các hướng của nguyên tử khuếch tán là không như nhau, có hướng ưu tiên rõ rệt. Do đó, nguyên tử khuếch tán chuyển dịch theo hướng ưu tiên có thể lặp đi,lặp lại một quá trình dịch chuyển trong vùng không gian hẹp.Kết quả là mặc dù tần suất dịch chuyển của nguyên tửrất lớnnhưng khuếch tándiễn ra chậm. Một câu hỏi đặt ra là “ Liệu rằng hiệu ứng tương quancó thể hiện trong một hệvật liệucụ thể nào không?”. Đây là câu hỏi mànộidung nghiên cứu của luận án sẽ trả lời

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hùng;  Advisor: Vũ, Văn Hùng (2012)

 • Tổng quan về màng mỏng, cách chế tạo màng mỏng, tinh thể ceria và màng mỏng ceria, mục đích và vai trò của việc nghiên cứu tinh thể và màng mỏng ceria trong khoa học và công nghệ, đồng thời trình bày một số phương pháp nghiên cứu về khuếch tán và độ dẫn ion trong tinh thể đặc biệt tinh thể có cấu trúc fluorite. Trình bày nội dung cơ bản và các kết quả của phương pháp thống kê momen trong việc nghiên cứu các tính chất nhiệt động, khuếch tán, độ dẫn ion của ceria. Đã thiết lập biểu thức tính năng lượng tự do Helmholtz, nồng độ vacancy, hệ số khuyếch tán, độ dẫn ion của màng mỏng ceria. Xét ảnh hưởng của nhiệt độ, bề dày lên các tính chất trên của màng mỏng ceria. Thu thập dữ liệu và vẽ đồ thị về sự phụ thuộc vào nhiệt độ và bề dày đối với hằng số mạng, nồng độ vacancy, hệ số khuyếch t...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Nguyễn, Thế Toàn (2015)

 • Trải qua một lịch sử nghiên cứu lâu dài, axit deoxyribonucleic (ADN) được biết đến là một phân tử axit nucleic mang thông tin di truyền mã hóa cho mọi hoạt động sinh trưởng và phát triển của các dạng sống bao gồm cả một số virus. Trong các cơ thể sống ADN có thể được tìm thấy trong nhân tế bào hoặc trong tếbào chất (đối với những sinh vật nhân sơ). Tại đó, ADN tham gia vào các quá trình tổng hợp, điều tiết số lượng protein, các quá trình trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển và hoạt động di truyền qua các thế hệ.... Chính vì vậy ADN đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ thống hay còn được gọi là “phân tử của sự sống.

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Khắc Hiếu;  Advisor: Vũ, văn Hùng; Nguyễn, Văn Hùng (2011)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu tổng quan về lý thuyết EXAFS, các cumulant phổ EXAFS và các phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu cumulant phổ EXAFS bao gồm: Mô hình Debye, mô hình Einstein, phương pháp thếhiệu dụng tích phân đường (Path-integral effective potential), phương pháp mô phỏng Monte-Carlo tích phân đường (Path-integral Monte-Carlo simulation), phương pháp phương trình chuyển động (Equation-of-motion), phương pháp ab initio. Những lợi thế và khó khăn của từng phương pháp được thảo luận một cách chi tiết. Trình bày lý thuyết mô hình Einstein tương quan phi điều hòa và nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên các cumulant phổ EXAFS. Phát triển mô hình Einstein tương quan phi điều hòa tron...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân, 1959- , người hướng dẫn; Nguyễn, Quang Báu, 1954-, người hướng dẫn (2013)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho (...)

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2011)

 • Tổng quan về mô hình chuẩn và sự mở rộng. Nghiên cứu về Vật lý U – hạt: Hàm truyền của U – hạt; Lagrangian tương tác của các loại U – hạt với các hạt trong mô hình chuẩn; Các đỉnh tương tác của U – hạt. Trình bày các quá trình rã sinh U – hạt