Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 92 (Search time: 0.133 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Đồng cấu chuyển Singer qua ngôn ngữ đại số Lambda và dẫy phổ May : Luận án TS. Toán học: 62 46 05 01Nguyễn, Hữu Việt Hưng , người hướng dẫn; Lê, Minh Hà, người hướng dẫn; Phan, Hoàng Chơn
2013Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ : Luận văn ThS. Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ: 60 46 15Đào, Hữu Hồ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hương
2012Phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Đặng, Hùng Thắng , người hướng dẫn; Trần, Thị Kim Thanh
2007Một số phương pháp song song dạng Runge - Kutta - Nystrom giải bài toán không cương : Luận án TS. Toán học : 62 46 30 01Phạm, Kỳ Anh,người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Công,người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Minh
2009Ứng dụng lý thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh : Luận án TS. Toán học: 62 46 35 01Hoàng, Chí Thành, người hướng dẫn; Đặng, Huy Ruận, người hướng dẫn; Vũ, Trọng Quế
2011Sự ổn định của phương trình vi phân tuyến tính và phương trình vi phân tuyến tính có nhiễu trong không gian Hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01Đặng, Đình Châu , người hướng dẫn; Đoàn, Hồng Ngọc
2013Phương pháp Phân tích sự kiện dùng đánh giá các biến động trong quá trình học tập của sinh viên trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Trịnh, Quốc Anh , người hướng dẫn; Bùi, Thị Huệ
2013Sử dụng các phương pháp thống kê quá trình ngẫu nhiên để đánh giá sự rủi ro trong đầu tư tài chính : Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: 60 46 15Lê, Phê Đô, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hạnh
2012Một số vấn đề về ổn định của phương trình hàm và các dạng toán liên quan : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01Nguyễn, Văn Mậu , người hướng dẫn; Trần, Thị Thu Hằng
2011Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của động học các quần thể được mô tả bởi phương trình vi phân : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 05Nguyễn, Hữu Dư, người hướng dẫn; Trịnh, Tuấn Anh, người hướng dẫn; Tống, Thành Trung