Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 87 (Search time: 0.034 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Sử dụng các phương pháp Lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của các phương trình vi phân và một số mô hình ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01Đặng, Đình Châu, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mơ
2013Chiến lược đầu tư tối ưu cực tiểu hóa phương sai với thời gian rời rạc : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn; Đỗ, Quốc Hoàn
2012Phương trình sai phân riêng tuyến tính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 30Lê, Công Lợi , người hướng dẫn; Phạm, Thị Thúy
2014Lý thuyết các quyền chọn tổng hợp trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Trần, Hùng Thao, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Hải
2011Đồng cấu chuyển Singer qua ngôn ngữ đại số Lambda và dẫy phổ May : Luận án TS. Toán học: 62 46 05 01Nguyễn, Hữu Việt Hưng , người hướng dẫn; Lê, Minh Hà, người hướng dẫn; Phan, Hoàng Chơn
2013Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ : Luận văn ThS. Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ: 60 46 15Đào, Hữu Hồ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hương
2012Phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Đặng, Hùng Thắng , người hướng dẫn; Trần, Thị Kim Thanh
2007Một số phương pháp song song dạng Runge - Kutta - Nystrom giải bài toán không cương : Luận án TS. Toán học : 62 46 30 01Phạm, Kỳ Anh,người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Công,người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Minh
2009Ứng dụng lý thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh : Luận án TS. Toán học: 62 46 35 01Hoàng, Chí Thành, người hướng dẫn; Đặng, Huy Ruận, người hướng dẫn; Vũ, Trọng Quế
2011Sự ổn định của phương trình vi phân tuyến tính và phương trình vi phân tuyến tính có nhiễu trong không gian Hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01Đặng, Đình Châu , người hướng dẫn; Đoàn, Hồng Ngọc