Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Khải;  Advisor: Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi phân ngẫu nhiên mà hệ số (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư, 1954-, người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày các khái niệm và định nghĩa cơ bản về tính ổn định của phương trình vi phân-sai phân thường, tính ổn định của phương trình vi phân-sai phân ngẫu nhiên, định nghĩa và công thức tính bán kính ổn định của một số hệ tất định cơ bản. Trình bày và chứn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quốc Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Hệ thống hóa những khái niệm cơ bản như quá trình ngẫu nhiên, không gian L2(P), kì vọng điều kiện và Martingale. Trình bày về sự tồn tại và cấu trúc của chiến lược tối ưu. Giới thiệu về sự lựa chọn chiến lược tối ưu và vốn ban đầu. Đưa ra một số trường hợp (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Hùng;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương (2013)

 • Giới thiệu các bài toán về tập hợp. Các bài toán về phép đếm. Sử dụng phép đếm để chứng minh các đẳng thức về tổ hợp. Các bài toán về số tổ hợp, chỉnh hợp và hoán vị. Chứng minh các hệ thức về số tổ hợp, chỉnh hợp và hoán vị. Nhị thức Newton và bài toán tổ hợp.

 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Hồng Đăng;  Advisor: Hồ, Đăng Phúc, người hướng dẫn (2012)

 • 51 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về xác suất: phần tử ngẫu nhiên và phân phối xác suất; một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên; một số phân phối thường gặp. Nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên: một số quá trình ngẫu nhiên thường gặp. Giới thiệu về hồi qu (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thanh Mi;  Advisor: Nguyễn, Đình Sang (2012)

 • Trình bày một số kiến thức cơ bản của giải tích phức. Các khái niệm cơ bản như khái niệm hàm chỉnh hình, sự hội tụ điểm, sự hội tụ đều,… Giới thiệu các kết quả cổ điển của Montel, Ascoli-Arzela, Runge, Stone-Weierstrass,… về tính chỉnh hình của hàm giới hạn và các tiêu chuẩn cho sự hội tụ đều. Trình bày tính chỉnh hình của hàm giới hạn của dãy hàm chỉnh hình.