Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Lã, Tuấn Nghĩa (2011)

  • Phân tích thành phần và hàm lượng acid amin trong protein ở bố mẹ và con lai trong hạt lúa. Đánh giá sự liên quan di truyền ở mức độ phân tử giữa bố mẹ và con lai ở lúa. Nghiên cứu di truyền số lượng liên quan đến hàm lượng protein cao ở lúa. Nghiên cứu tương quan giữa một số biểu hiện hình thái, tính trạng chất lượng khác với hàm lượng protein ở hạt lúa.