Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2010)

  • 115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu hiệu ứng của tương tác với chân không và pha vi phạm CP lên biểu thức của tiết diện tán xạ trên máy gia tốc tuyến tính e+e-, m+m- và độ rộng phân rã của các quá trình có sự tham gia của gluino và squark trong khuân khổ mô hình chuẩn siêu đối xứng tối thiểu (MSSM). Khám phá ra các tính chất của vật chất tối ở thang vũ trụ cỡ nhỏ nhất (cỡ khối lượng trái đất) và ảnh hưởng của bản chất vật chất tối lên sự hình thành thang vũ trụ cỡ nhỏ. Khôi phục lại tính nhân quả của các hạt có spin 3/2 như gravition là ứng cử viên của vật chất tối. Thảo luận về hiệu ứng tương tác với chân không lên các quá trình sinh axion, axino từ va chạm e+e- trong ...